Polska stanie przed Trybunałem Sprawiedliwości

20 listopada 2015, 09:52 Alert

(Komisja Europejska)

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Polsce w związku z uchybieniem przez nią obowiązkowi ustanowienia krajowego elektronicznego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego i połączenia go z krajowymi rejestrami elektronicznymi pozostałych państw członkowskich UE, wbrew wymaganiom określonym w art. 16 ust. 1 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Krajowe rejestry elektroniczne należało ustanowić i przyłączyć do rejestrów innych państw najpóźniej do 31 grudnia 2012 r. Polska nie wypełniła jeszcze tego obowiązku, co skutkuje nieefektywnością wzajemnych połączeń między rejestrami na szczeblu unijnym. Komisja podjęła zatem decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciw Polsce. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym komunikacie prasowym.