Wirtualny punkt handlu gazem między Polską a Ukrainą ruszy na mocy przepisów unijnych

5 czerwca 2020, 16:15 Alert

Operatorzy systemu przesyłowego na Ukrainie Gas TSO of Ukraine i w Polsce Gaz-System od pierwszego lipca uruchomiają nowe wirtualne połączenie międzysystemowe. Zastąpi ono dwa dotychczasowe połączenia międzysystemowe – Drozdowicze i Hermanowice. Przepustowość tego punktu w obu kierunkach będzie udostępniona od szóstego lipca na platformie aukcyjnej Gaz-Systemu. W ten sposób operatorzy wdrożą przepisy prawa unijnego dotyczącego kodeksu sieci i mechanizmów alokacji dostępnej przepustowości.

gaz energetyka tłocznia
Fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Realizacja rozporządzenia Komisji Europejskiej 

Operatorzy systemów przesyłowych gazu w Polsce i na Ukrainie, Gaz-System Gas TSO of Ukraine, poinformowali o  zawarciu nowego porozumienia międzyoperatorskiego, które umożliwia od pierwszego lipca tego roku zastąpienie dwóch dotychczasowych połączeń międzysystemowych – Drozdowicze i Hermanowice jednym wirtualnym punktem – GCP Gaz-System/UA TSO, poprzez integrację istniejących fizycznych punktów międzysystemowych. W ten sposób realizują jedno z ostatnich wymagań określonych w kodeksie sieci CAM NC, jednej z regulacji unijnych. Opisuje ona zasady funkcjonowania mechanizmów alokacji (przyznawania – przyp. red.) zdolności przesyłowych określonych w stosownym rozporządzeniu Komisji Europejskiej. W przypadku Polski i Ukrainy realizacja tych wymagań była możliwa dopiero w 2020 roku, ponieważ z początkiem tego roku w obu krajach zaczęły obowiązywać jednakowe reguły biznesowe.

Ujednolicenie przesyłu gazu

Operatorzy zwracają uwagę użytkowników sieci na zmiany w procesie zamawiania przepustowości, w ramach którego od godziny 6.00 pierwszego lipca 2020 roku wnioski o rezerwację zdolności oraz nominacje/renominacje powinny być składane wyłącznie na punkt wirtualny przesyłu gazu GCP Gaz-System/UA TSO. Użytkownicy sieci nie będą musieli wybierać punktu, przez który powinien być realizowany przesył, a jedynie powinni określić kierunek transportu gazu (do Polski lub Ukrainy). Dotychczas przydzielone przepustowości w punktach Drozdowicze i Hermanowice zostaną automatycznie przeniesione na przydział przepustowości w nowym punkcie GCP Gaz-System/UA TSO.

Taryfy pozostają bez zmian

Operatorzy informują, że taryfa za transport gazu w punktach połączeń międzysystemowych po stronie ukraińskiej nie zmienia się, Jest taka, jak w wersji zatwierdzonej rozporządzeniem ukraińskiego regulatora  z 24 grudnia 2019 roku. Po stronie polskiej stawki taryfowe za realizację przesyłu gazu w punktach połączeń międzysystemowych również pozostają na dotychczasowym poziomie.

Uczestnicy rynku będą mogli zarezerwować przepustowość punktu GCP Gaz-System / UA TSO na najbliższe lata, biorąc udział w aukcji produktów rocznych zaplanowanej na szóstego lipca 2020 roku, a także w kolejnych procedurach aukcyjnych dla produktów kwartalnych, miesięcznych i krótkoterminowych. Rezerwacja przepustowości będzie odbywać się w oparciu o zasady opisane w instrukcjach sieci obowiązujących w Polsce i na Ukrainie.

Gaz-System/Bartłomiej Sawicki