Polska i USA będą wzmacniać transatlantycką współpracę i cyberbezpieczeństwo

19 marca 2019, 11:00 Alert
Źródło: Cybersec
Źródło: Cybersec

19 marca polski think-tank zorganizuje kolejną edycję konferencji CYBERSEC. W Waszyngtonie spotkają się decydenci ze Stanów Zjednoczonych i Europy Środkowo-Wschodniej. Celem CYBERSEC Washington Leaders’ Foresight jest wzmacnianie politycznej i biznesowej synergii pomiędzy USA a regionem państw Trójmorza poprzez rozwój cyfrowej współpracy i wspólne budowanie cyberbezpieczeństwa. W debatach weźmie udział m.in. polski ambasador w Stanach Zjednoczonych, Amb. Piotr Wilczek, polski wiceminister obrony narodowej, Tomasz Zdzikot oraz Nikodem Bończa Tomaszewski, prezes firmy Exatel. Konferencja jest wynikiem współpracy Instytutu Kościuszki oraz Center for European Policy Analysis (CEPA).

W centrum dyskusji znajdzie się Inicjatywa Cyfrowego Trójmorza (D3SI), zaprezentowana przez Instytut Kościuszki w czerwcu 2018 i wsparta przez przedstawicieli polskiego rządu i reprezentantów regionalnych think-tanków z Europy Środkowo-Wschodniej. D3SI to zbiór projektów transgranicznych i inicjatyw mających na celu rozwój infrastruktury cyfrowej, wspólnych inwestycji i prac badawczo-rozwojowych, a także koncepcji politycznych i legislacyjnych realizowanych na poziomie UE. Istotną częścią inicjatywy jest projekt Cyfrowej Autostrady Trójmorza (ang. 3 Seas Digital Highway, 3SDH), mającej umożliwić lepszy i bezpieczny transfer danych z północy na południe regionu i zniwelowanie różnic w  infrastrukturze telekomunikacyjnej. Projekt został wpisany w czasie Szczytu Państw Trójmorza we wrześniu 2018 na listę projektów priorytetowych.

– Inicjatywa Digital Highway wpisuje się doskonale w plan rozwoju nie tylko Polski, ale całego regionu i całej UE – podkreślał Minister Cyfryzacji, Marek Zagórski podczas wcześniejszej edycji CYBERSEC, która odbyła się w październiku 2018 w Krakowie. –  to ważne, abyśmy realizując jej założenia, integrowali trzy filary Inicjatywy Trójmorza (transport, energia, cyfryzacja), realizując nie tylko inwestycje kolejowe i drogowe, ale również rozwijali infrastrukturę cyfrową. Przemówienie otwierające Ministra Zagórskiego zainauguruje dyskusje w Waszyngtonie 19 Marca.

Wśród tematów konferencji znajdzie się potrzeba współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Europą Środkowo-Wschodnią w zakresie inwestycji i wsparcia rozwoju nowoczesnych technologii napędzających transformację cyfrową, przy jednoczesnym dbaniu o zachowanie najwyższych standardów cyberbezpieczeństwa. W dyskusji wezmą udział Robert L. Strayer – Zastępca Sekretarza Stanu ds. Cyber i Komunikacji Międzynarodowej oraz Polityki Informacyjnej w Departamencie Stanu USA, Melissa Hathaway –  Prezes Hathaway Global Strategies LLC, były doradca ds. cyberbezpieczeństwa w administracji George’a W. Busha oraz Baracka Obamy; Edna Conway – CSO, Global Value Chain w Cisco System; Tony Housh – Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce oraz Nikodem Bończa Tomaszewski – Prezes Zarządu EXATEL.

Podczas spotkania liderów cyberbezpieczeństwa w Waszyngtonie omówiona zostanie także perspektywa pogłębiania synergii i prowadzenia skoordynowanych działań celem umocnienia cyber odporności regionu Trójmorza. W obliczu rosnących zagrożeń bezpieczeństwa istnieje potrzeba transatlantyckiej współpracy i dzielenia się dobrymi praktykami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W debacie wezmą udział: Christopher Painter – członek Globalnej Komisji ds. Stabilności Cyberprzestrzeni, były Koordynator ds. Cyber w Departamencie Stanu USA, Robert L. Strayer, Tomasz Zdzikot – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej RP, Sorin Ducaru – Senior Research Fellow w Hudson Institute, Były zastępca Sekretarza Generalnego NATO ds. Nowych Wyzwań Bezpieczeństwa, Jason L. Norton – Principal Threat Intelligence Manager w Threat Intelligence Center, Microsoft Corporation; Michał Kuczmierowski – Członek Zarządu, Polska Grupa Zbrojeniowa, PGZ S.A. oraz Réka Szemerkényi – Wice-Prezes CEPA.

 – Znajdujemy się w momencie decydujących zmian kształtujących globalny krajobraz gospodarczy i militarny, są one spowodowane dynamicznym rozwojem technologii. Musimy więc zadbać o to, aby postęp technologiczny nie wyprzedził potrzeby budowania zaufania i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – podkreśla Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki oraz przewodnicząca komitetu organizacyjnego Forum CYBERSEC. – Jesteśmy tutaj, aby ugruntować przekonanie o potrzebie współpracy regionu Trójmorza ze Stanami Zjednoczonymi. Podczas gdy walka o przywództwo w globalnym wyścigu przeniosła się w dużym stopniu do cyberprzestrzeni, powinniśmy uwolnić, rozwijać i zabezpieczyć cyfrowy potencjał krajów regionu.

CYBERSEC