font_preload
PL / EN
Alert 31 maja, 2016 godz. 6:00   
REDAKCJA

Polska w grupie sygnatariuszy listu w obronie europejskich rafinerii

Rafineria Bayernoil

(FuelEurope/Piotr Stępiński)

Podczas 6-stego Forum Rafineryjnego, które odbyło się 1 marca 2016 roku, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Polska oraz Słowacja wysłały wspólny list do Komisji Europejskiej, w którym przedstawiły swoje obawy związane z wpływem unijnych przepisów na europejski sektor rafineryjny oraz ich potencjalnymi konsekwencjami dla bezpieczeństwa dostaw do Unii Europejskiej.

Dyrektor Generalny FuelsEurope John Cooper stwierdził, że ,,unijny przemysł rafineryjny z zadowoleniem przyjmuje silne wsparcie ze strony państw członkowskich i podkreślenie jego strategicznego znaczenia w zakresie bezpieczeństwa dostaw do UE”.

– Należy wziąć pod uwagę, że państwa członkowskie są zaniepokojone tym jak na naszą konkurencyjność wpływają koszty unijnej legislacji, wysokich cen energii oraz dodatkowego ciężaru przepisów wynikających z dyrektywy o emisjach przemysłowych, a także czwartego etapu wdrażania Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) – uważa Cooper

Z zadowoleniem przyjął również dalsze wsparcie ze strony wspomnianych państw członkowskich dla kontroli sprawności branży rafineryjnej (Refining Fitness Check) i wezwanie Komisji Europejskiej do regularnego aktualizowania badań, a także wykorzystywania ich do oceny oddziaływania przepisów lub wpływu prowadzonej polityki na sektor rafineryjny.

Państwa członkowskie podkreśliły znaczenie wspomnianej kontroli dla dalszej dyskusji na temat wzmacniania konkurencyjności europejskiego sektora rafineryjnego.

FuelEurope jest organizacją zrzeszającą firmy europejskiego przemysłu rafineryjnego. Reprezentuje przed unijnymi instytucjami 41 operatorów rafinerii w UE, którzy odpowiadają za 100 procent zdolności przetwórczych oraz ponad 75 procent sprzedaży detalicznej paliw silnikowych na terenie Wspólnoty.