Polski Exatel łączy z Chinami

28 listopada 2017, 11:15 Alert
Fiber optics background with lots of light spots

W listopadzie EXATEL podpisał umowę z China Unicom na połączenie sieci. Komunikacja z Azją to symbol szybko zmieniającego się krajobrazu globalnej ekonomii. Dzięki takim kontraktom Polska ma szansę zająć w nim znaczące miejsce. 

Podpisanie umowy o połączeniu sieci EXATEL i China Unicom jest ważnym wydarzeniem dla polskiego biznesu. Dzięki niemu EXATEL ma już połączenia ze wszystkimi kluczowymi chińskimi operatorami i może łatwiej prowadzić działalność hurtowej sprzedaży ruchu głosowego na rynkach azjatyckich.

EXATEL dysponuje infrastrukturą komutacyjną, taką jak softswitche klasy operatorskiej przyłączone do światowej sieci IP, dzięki czemu może prowadzić interesy globalnie. Polski operator cyfrowy EXATEL świadczy usługi głosowe na przykład dla mieszkańców Wietnamu czy Chin.

Andrzej Szczerba, dyrektor Departamentu Hurtu Głosowego, EXATEL: Podpisujemy umowy z największymi graczami w regionie i dążymy do pozyskania jak największej liczny partnerów. Jest to efekt tak naprawdę wieloletniej pracy, przecierania szlaków, budowania relacji i porozumień. Z naszych doświadczeń wynika, że rozwój rynku telekomunikacyjnego jest ściśle skorelowany z rozwojem gospodarki. Kraje, które kiedyś, a nawet często teraz nazywaliśmy „rozwijającymi się” stają się „rozwiniętymi”, a co za tym idzie, generują możliwości biznesowe, które w odróżnieniu od „starych rynków” wciąż są dalekie od nasycenia. Obserwując globalne trendy uczymy się, jak kształtować strategie biznesowe dla różnych regionów. Chiny to dla nas bardzo ważny rynek i cieszę się, że udało nam się zbudować tam naszą biznesową obecność

W Europie znajdują się największe na świecie punkty wymiany danych. W pierwszej siódemce jest sześć punktów z Europy, wliczając punkt moskiewski, i jeden z Azji – japoński JPNAP. To pokazuje, w jak ważnym miejscu leży Polska. Wiele przedsiębiorstw, na przykład sektora finansowego, musi mieć pewność, że wykorzystywane łącze będzie niezawodne. To jest szansa dla takich firm jak EXATEL, które dysponują najnowocześniejszą technologią i zasobami, by tak wymagających kontrahentów zadowolić.

Ostatnie trzy lata przyniosły olbrzymią zmianę w stosunku Chin do państw Europy Środkowo–Wschodniej. Świadczy o tym ekspansja chińskiego biznesu – liczne inwestycje i zainteresowanie wspólnymi projektami. W branży telekomunikacyjnej coraz częściej dochodzi do przejęć – takich jak kupno holenderskiego LinxTelecom przez chiński holding CITIC.

Damian Matyszewski, dyrektor Departamentu Operatorów Zagranicznych, Exatel: Globalna sytuacja gospodarcza nie pozostawia złudzeń. W sferze ekonomicznej główni gracze to USA i Chiny. Polski biznes musi aktywnie uczestniczyć w procesach współpracy Wschód–Zachód i aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu nowych kontraktów.

Ekspansja azjatyckich gospodarek, to, że wychodzą poza rynki wewnętrzne i inwestują globalnie, to szansa dla polskiego rynku telekomunikacyjnego. I Exatel ją wykorzystuje. To najlepsza okazja na rozwój zarówno w sferze biznesowej, jak i technologicznej. Możemy rozwijać naszą firmę, opracowywać nowe rozwiązania i budować nową infrastrukturę.

Polska nie leży na trasie południowej – tradycyjnej i najbardziej rozwiniętej. Tu znacznie lepiej radzi sobie Rosja i Ukraina. Jednak może stać się ważnym węzłem komunikacyjnym na trasie wiodącej przez Azję Północną. Szybkie, własne łącza z Berlinem czy Frankfurtem są dobrym rozwiązaniem dla operatorów azjatyckich, bo żelazną zasadą w telekomunikacji jest dążenie do jak największej dywersyfikacji połączeń. Dla partnerów z Chin jest niezwykle ważne, żeby oferowane im rozwiązania były stabilne i nowoczesne.
EXATEL jest największym polskim operatorem telekomunikacyjnym oraz dostawcą usług cyberbezpieczeństwa. Działa na rynku od ponad 20 lat świadcząc swoje usługi dla biznesu, sektora publicznego i innych operatorów. Operuje 20 000 km sieci światłowodowej, drugą co do wielkości siecią w Polsce. Od lat z sukcesem działa na rynku B2B – zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Oferuje pełen wachlarz usług teleinformatycznych – od dostępu do internetu i usług chmurowych, aż po zaawansowane usługi Security Operation Center. Sieć EXATEL łączy Wschód i Zachód Europy.

Exatel