Polskie LNG przeszkoli pielęgniarki, ratowników medycznych, kierowców komunikacji miejskiej, dziennikarzy i uczniów

9 kwietnia 2015, 16:01 Alert

(Polskie LNG)

Ruszyły pierwsze profesjonalne szkolenia pielęgniarek ze Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu. Tym samym zainaugurowano drugą edycję programu „Bezpieczne Miasto”, realizowanego przez spółkę Polskie LNG oraz Fundację Zawsze Bezpieczni. W tej edycji przeszkolonych zostanie kilka tysięcy osób – oprócz pielęgniarek, ratownicy medyczni, kierowcy komunikacji miejskiej, dziennikarze i uczniowie świnoujskich szkół.

Celem programu „Bezpieczne Miasto” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w Świnoujściu poprzez systematyczne podnoszenie kwalifikacji służb oraz edukowanie mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy.

– Jest to program unikalny na skalę krajową, w którym firma Polskie LNG unaocznia swoją odpowiedzialność. W znacznym stopniu wspiera lokalną administrację w odpowiedzialności za mieszkańców Świnoujścia – mówi Krzysztof Patelak, prezes Fundacji Zawsze Bezpieczni, odpowiadający za merytorykę programu.

Pierwsza edycja

Idea „Bezpiecznego Miasta” zrodziła się w 2014 r., po zakończeniu Dialogu Społecznego realizowanego przez inwestora terminalu LNG w Świnoujściu. Tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem były bowiem jednymi z najważniejszych postulatów zgłaszanych podczas rozmów z najbliższym otoczeniem inwestycji. W odpowiedzi, spółka wspólnie z fundacją opracowała program, który składał się z trzech modułów: „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczna plaża” i „Kompetentne służby”. Uczestnicy projektu mogli wziąć udział w 44 dniach projektowych, a liczba uczestników wyniosła ponad 4600 osób. „Bezpieczna szkoła” polegała na przeprowadzeniu w 141 klasach świnoujskich szkół zajęć z udzielania pierwszej pomocy (łącznie dla 2238 uczniów w wieku od pięciu do 18 lat z 10 placówek). Każdy z uczestników zajęć ćwiczył poszczególne czynności na fantomach oddanych tylko do jego użytku. Wszystkie placówki zostały wyposażone także przez Polskie LNG w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy oraz apteczki treningowe. „Kompetentne służby” polegały na przeszkoleniu średniego personelu medycznego Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu (odbyły się 4 kursy certyfikowane przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne, oparte na najnowszych wytycznych dotyczących resuscytacji krążeniowo-oddechowej), w których uczestniczyło 60 pielęgniarek. W pozostałych seminariach i szkoleniach wzięło udział ok. 200 ratowników medycznych i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także 60 strażaków ochotników z OSP. „Bezpieczna plaża” objęła 12 pokazów ratownictwa wodnego Grupy Interwencyjnej WOPR, które obserwowało w wakacje ponad 70 tys. widzów. Ratownicy i instruktorzy prowadzili zajęcia z udzielania pomocy, uczyli metod postępowania w sytuacji zadławienia, zatrzymania krążenia, pokazywali, na czym polega defibrylacja. Podczas „Bezpiecznej plaży”, ratownicy rozdali dzieciom 8 tys. tzw. opasek bezpieczeństwa z możliwością zapisania na nich numeru telefonu rodziców. Po wakacjach, we wrześniu, ratownicy kontynuowali akcję edukacyjną w przedszkolach i szkołach w Świnoujściu w ramach akcji „Ja już wiem!”.

Co w drugiej edycji?

– Tegoroczna edycja programu „Bezpieczne Miasto” została udoskonalona i zmodyfikowana. Przede wszystkim została rozbudowana o kolejne grupy docelowe, tak, aby cała lokalna społeczność mogła czerpać korzyści z projektu – mówi Maciej Mazur, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej spółki Polskie LNG.

Organizatorzy przewidzieli wiele nowości dla uczestników. Najwięcej będziemy mogli zobaczyć w ulepszonej „Bezpiecznej Szkole”. Uczniowie świnoujskich szkół poznają kolejne zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz udzielaniem pierwszej pomocy. Podejmowane działania zostaną oparte o najnowsze metody dydaktyczne „Patrz i Ćwicz”, materiały audiowizualne oraz technologię 3D, wykorzystywaną między innymi przez twórców gier komputerowych. W sumie, w 140 klasach 10 świnoujskich placówek szkolnych, zostaną przeprowadzone profesjonalne zajęcia z zakresu pierwszej pomocy. Pod koniec roku zaplonowano także przeprowadzenie II Międzyszkolnych Mistrzostw Pierwszej Pomocy o puchar Polskiego LNG.

Nowością w tej edycji jest także moduł „Bezpieczna komunikacja”, który zakłada przeprowadzenie szkoleń dla pracowników komunikacji miejskiej, w trakcie których nabędą oni praktycznych umiejętności zachowania się na miejscy wypadku oraz udzielania pierwszej pomocy. Przeszkoleni zostaną także chętni dziennikarze, którzy przystąpią do kursu „Heartsaver Pierwsza Pomoc RKO AED” –  jest to jednodniowy kurs dla osób niezwiązanych zawodowo z medycyną, prowadzony przez lekarzy oraz ratowników medycznych. Kurs kończy się egzaminem, po którego zaliczeniu każdy z uczestników otrzymuje Międzynarodowy Certyfikat Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Na pierwszy ogień pielęgniarki

Druga edycja „Bezpiecznego Miasta” wystartowała w tym tygodniu. W dniach 7,9 i 10 kwietnia br. odbywają się pierwsze kursy w ramach modułu „Kompetentne służby”. Przewidziano zaawansowane szkolenia dla pielęgniarek Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu. 38 pań weźmie udział w kursach o nazwie: Podstawowe czynności resuscytacyjne dla personelu medycznego (BLS HCP – Heartsaver BLS for Healthcare Provider) oraz Zaawansowane czynności ratujące życie u osób dorosłych (ACLS – Advanced Cardiovascular Life Support). Uczestnicy w trakcie zajęć nabędą nowe kwalifikacje z zakresu udrażniania dróg oddechowych, wykonywania czynności ratunkowych oraz precyzyjnej komunikacji w pracy zespołowej i z pacjentem. Podczas kursów stosowana jest nowoczesna metoda dydaktyczna wykorzystująca profesjonalne filmy instruktażowe. Jej wykorzystanie pozwala kursantom na poznanie całego procesu decyzyjnego podczas wykonywania czynności ratunkowych, co w znaczny sposób wpływa na podjęcie prawidłowej decyzji w pracy zawodowej. W ramach „Kompetentnych służb” odbędą się także szkolenia na Wirtualnym Symulatorze Medycznym dla 40 ratowników medycznych.

– Symulacja rozpoczyna się i kończy w miejscu zdarzenia. Uczestnicy symulacji pracują w dwuosobowych zespołach, mają do dyspozycji sprzęt medyczny oraz wykonują medyczne czynności ratunkowe u jednej osoby poszkodowanej w jednym czasie. Każdy z dwuosobowych zespołów trenuje na podstawie różnych zestawów scenariuszy zdarzeń – opowiada Krzysztof Patelak.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

„Bezpieczne Miasto” to projekt długofalowy – trwa od kwietnia do końca października br. Jest to działanie parasolowe, tworzące nowe narzędzia, ale i skupiające dotychczasową działalność Polskiego LNG w zakresie bezpieczeństwa. Spółka zapewnia, że będzie podejmowała w tym zakresie także inne inicjatywy – m.in. zamierza kontynuować strategiczną współpracę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w ramach prowadzonych szkoleń i pokazów na świnoujskich plażach. Więcej informacji o działaniach spółki na rzecz Świnoujścia dostępnych jest na stronach: polskielng.pl oraz lng.edu.pl.

Patronat nad programem objął Prezydent Miasta Świnoujście, Wojewoda Zachodniopomorski i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.