Polwax i Orlen Projekt są na dobrej drodze do rozwiązania sporu

5 czerwca 2019, 17:00 Alert
PKN Orlen
PKN Orlen fot. Michał Perzyński/BiznesAlert.pl

4 czerwca 2019 roku w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się kilkugodzinne spotkanie Zarządów spółek POLWAX S.A. i ORLEN Projekt S.A. Zarządy obydwu podmiotów podkreślają konstruktywny przebieg rozmów.

Zadeklarowano wolę ugodowego rozwiązania zaistniałego między nimi sporu, omówiono kwestie sporne i ustalono, jakie działania zostaną podjęte w najbliższym czasie przez każdą ze Stron. Jednocześnie ustalono termin kolejnego spotkania Zarządów obu Spółek, na którym Strony podejmą próbę rozwiązania spornych kwestii.

Przypomnijmy, że Sąd Okręgowy w Rzeszowie uwzględnił pozew Orlen Projekt, nakazując Polwax zapłatę części należności za realizację instalacji do produkcji parafiny, w wysokości 6,669 mln zł. Wydany przez Sąd nakaz zapłaty umożliwił rozpoczęcie 3 czerwca br. przez Orlen Projekt procedury egzekucji komorniczej w celu zabezpieczenia roszczeń.

PKN Orlen

Orlen bliżej wypłaty odszkodowania od Polwaxu