Ponad 17 mld dla Polski

17 lutego 2015, 09:00 Alert

(Komisja Europejska)

Komisja Europejska przyjęła programy operacyjne na lata 2014–2020 dla dziewięciu polskich województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Wartość ogólna środków przydzielonych z tych programów to ponad 20 mld euro, w tym prawie 17 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Dzięki inwestycjom wzrośnie dostępność komunikacyjna oraz efektywność energetyczna na obszarach miejskich, powstaną trwałe sieci transportowe i energetyczne. Przyjęto następujące programy operacyjne: Lubelskie: 2,62 mld euro, które zostaną wykorzystane do m.in. dwukrotnego zwiększenia liczby pasażerów korzystających z miejskiego transportu publicznego, zwiększenia dostępności komunikacyjnej regionu; Małopolska otrzymała 3,38 mld euro. Dzięki tym środkom m.in. zmodernizowanych lub zbudowanych zostanie 270 km dróg. Podkarpackie: 2,48 mld euro.

Środki te zostaną wykorzystane do m.in. modernizacji 107 km linii kolejowych i 273 km dróg. Podlaskie: 1,42 mld euro. Środki zostaną przeznaczone na m.in. zwiększenie dostępności transportu drogowego i kolejowego. Pomorskie: inwestycje wyniosą 2,19 mld euro. Celem jest m.in. modernizacja 110 km linii kolejowych i 150 km dróg. Świętokrzyskie: przyznano 1,60 mld euro.

Cele m.in. poprawa dostępności komunikacyjnej regionu (transport drogowy i kolejowy). Warmińsko-Mazurskie: 2,03 mld euro. Celem inwestycji jest m.in. zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu (transport drogowy i kolejowy). Zachodniopomorskie otrzymało 1,88 mld euro. Program ma m.in. na celu przebudowę lub modernizację 190 km dróg.