Popa: Pendolino będą mogły się rozpędzać powyżej 160 km/godz. na polskich torach

29 maja 2014, 07:00 Infrastruktura
Piotr Popa

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowało w ostatnim czasie dwa
projekty rozporządzeń, które określają warunki eksploatacji pociągów ED
250 (Pendolino). Będą one mogły – wykorzystując system ERTMS/ETCS – jeździć z prędkością powyżej 160 km/godz., w tym także na zakrętach (wymagania TSI „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski”.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 kwietnia 2014 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. poz. 517).

– Wprowadza ono do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 lipca 2005 r. ws. ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji  przepisy umożliwiające prowadzenie ruchu kolejowego z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS – stwierdza w przysłanym naszemu portalowi oświadczeniu Piotr Popa, rzecznik prasowy ministerstwa infrastruktury i rozwoju.

W jego opinii dotychczasowe przepisy określały warunki prowadzenia ruchu kolejowego z
prędkościami do 160 km/h, natomiast dzięki zmianom wprowadzonym w omawianym
rozporządzeniu pociągi prowadzone z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS (poziomu 1 lub 2) będą mogły poruszać się z prędkością przekraczającą 160 km/h.

– Co istotne w przepisach nowego rozporządzenia nie określono górnej granicy prędkości dla pociągów prowadzonych z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS – twierdzi dalej Popa.
– Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, czynny i sprawnie działający w trybie pełnej kontroli system ERTMS/ETCS umożliwi stosowanie jednoosobowej obsługi trakcyjnej przy prędkości powyżej 130 km/h (dotychczasowe przepisy umożliwiały stosowanie jednoosobowej obsługi trakcyjnej jedynie do prędkości 130 km/h).

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 24 lipca 2014 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

– Projekt wprowadza szereg zmian dostosowujących krajowe przepisy techniczne dotyczące drogi kolejowej do aktualnego stanu wiedzy technicznej, w tym postanowień technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) – tłumaczy rzecznik. – W aspekcie eksploatacji pociągów ED 250 (Pendolino) istotne jest dopuszczenie w projektowanym rozporządzeniu możliwości stosowania podwyższonych wartości tzw. niezrównoważonego przyspieszenia odśrodkowego (1 m/s2). Dotyczą one taboru pasażerskiego spełniającego wymagania TSI „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” na liniach kolejowych, dla których PKP PLK opracowały plan utrzymania zgodny z postanowieniami TSI „Infrastruktura”.

W ubiegłym tygodniu zakończono proces notyfikacji projektowanego rozporządzenia – dodaje rzecznik ministerstwa.

– Dodatkowo wyjaśniam, że najbliższych dniach w Dzienniku Ustaw zostanie opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych. Odnosi się ono wyłącznie do dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do użytkowania poza ogólnodostępną siecią kolejową (bocznice, metro, linie wydzielone-normalnotorowe, linie wąskotorowe) – kończy Popa.