Popa: Manualny pobór opłat grozi zatorami na autostradach

17 lutego 2015, 13:00 Drogi

Jaki jest stan prac nad rozszerzaniem e-opłat dla kierowców indywidualnych? Kiedy będzie można mówić o konkretnych posunięciach w tym zakresie? Co się pod tym względem uda zrobić w tym roku?

– MIiR prowadzi wspólnie z GDDKiA prace analityczne nad koncepcją wprowadzenia w Polsce innych niż dotychczasowe systemów poboru opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej dla pojazdów lekkich (o dmc poniżej 3,5 t), w tym niewymagających zatrzymania pojazdu – stwierdza wypowiedzi dla naszego portalu Piotr Popa, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Jak zapewnia po przeprowadzeniu koniecznych analiz uwzględniających zarówno kwestie ekonomiczne, jak i społeczne, ministerstwo określi kształt krajowego systemu poboru opłat, sieć dróg, które obejmie, a także ramy czasowe jego wdrożenia.
- W obecnie funkcjonującym, manualnym systemie poboru opłat od pojazdów lekkich, w przypadku nadzwyczajnego wzrostu ruchu możliwe jest powstawanie zatorów – uważa Piotr Popa. – Problem ten, w okresie wzmożonego ruchu wakacyjnego, dotyka również inne państwa europejskie. Z uwagi na to zarówno koncesjonariusze, jak i operator odcinków dróg w zarządzie GDDKiA, opracowują wspólnie z resortem infrastruktury mechanizmy pozwalające na złagodzenie utrudnień w ruchu, w oparciu o aktualnie dostępne w tym systemie technologie. 
W przypadku odcinka autostrady A1 Gdańsk – Toruń koncesjonariusz – spółka GTC SA rozbudowuje place poboru opłat zlokalizowane pod Gdańskiem (Rusocin) oraz pod Toruniem (Nowa Wieś) o dodatkowe pasy, co spowoduje zwiększenie przepustowości systemu poboru opłat, tym samym zmniejszając ryzyko powstawania zatorów – dodaje rzecznik.

Jego zdaniem ponadto analizowane są również rozwiązania polegające na obniżeniu opłat za przejazd tym odcinkiem dla pojazdów kategorii 1 (motocykle, samochody osobowe) w godzinach nocnych oraz zaokrągleniu stawek  dla pojazdów tej kategorii do 50 gr. 
- Stalexport Autostrada Małopolska S.A. również zwiększył przepustowość odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków rozbudowując place poboru opłat w Mysłowicach i Balicach oraz wymieniając urządzenia poboru opłat na umożliwiające płatności bezgotówkowe przy użyciu kart flotowych oraz paliwowych – uważa Piotr Popa. – GDDKiA, z uwagi na wyjątkowo wysokie natężenie ruchu w dni wolne w okresie wakacyjnym, opracowała projekt działań mających na celu skrócenie czasu oczekiwania w kolejkach przed wjazdami i zjazdami z odcinków płatnych autostrad, uwzględniający zmienności modelu ruchu w zależności od pory dnia.

Według rzecznika ministerstwa infrastruktury i rozwoju działania usprawniające ruch na odcinkach autostrad A2 i A4 zarządzanych przez GDDKiA obejmują m.in. przyspieszone, ręczne wydawanie biletów kierowcom przez dodatkową osobę bezpośrednio na pasie oraz wydzielenie dla posiadaczy urządzeń viaAUTO specjalnych pasów, na których można wnosić opłaty za przejazd wyłącznie elektronicznie, bez zatrzymywania pojazdu.

– W przypadku wzrostu natężenia ruchu i realnego ryzyka utworzenia się zatoru, pas wydzielony dla pojazdów wyposażonych w urządzenie viaAUTO będzie z odpowiednim wyprzedzeniem udostępniany dla manualnego poboru opłat – dodaje Piotr Popa.
- Resort infrastruktury podejmuje konieczne działania mające na celu usprawnienie ruchu na autostradach w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa oraz swobody przejazdu kierowcom. Działania te uwzględniają występujące natężenie ruchu na poszczególnych odcinkach autostrad, możliwości techniczne miejsc poboru opłat jak również są zależne od zapisów umów koncesyjnych pomiędzy stroną publiczną, a koncesjonariuszami, zarządzającymi poszczególnymi odcinkami autostrad – stwierdza na zakończenie rzecznik.