Poprawki Senatu wniosły trochę zmian w przyszłym Ministerstwie Energii

19 listopada 2015, 18:51 Alert

(Teresa Wójcik)

Senat na posiedzeniu 19.11. zaproponował 17 poprawek do ustawy o działach administracji rządowej, uchwalonej przez Sejm 16.11. Izba Poselska ustosunkuje się do nich w bloku głosowań dziś (19.11) wieczorem. 8 poprawek odnosi się do nowego działu energii. Wszystkie te poprawki zostały przyjęte, zmieniając nieco kompetencje tworzącego się właśnie Ministerstwa Energii.


Jedna z najważniejszych poprawek, spowodowała skreślenie przepisu przenoszącego zadania ministra Skarbu Państwa, dotyczące spółek energetycznych do kompetencji ministra energii. Jednakże przepis ten obowiązywać będzie – zdaniem posłów PiS, z którymi rozmawialiśmy – tylko czasowo, bo Ministerstwo Skarbu Państwa ulegnie likwidacji.

Inne poprawki dotyczą drugiego, nowego działu – gospodarki złożami kopalin. Jedna z nich zakłada wprowadzenie nadzoru ministra energetyki nad podmiotami gospodarczymi prowadzącymi eksploatację kopalin, inna przywraca geologię jako część działu „środowisko”. Kolejna poprawka proponuje rozwiązanie ważne dla reformy górnictwa węgla kamiennego – minister energii miałby mieć kompetencje określone w ustawie o zasadach wykonywania uprawnień Skarbu Państwa w odniesieniu do spółki TF Silesia sp. z o.o. Kolejne propozycje zmian, to umożliwienie udziału Ministerstwa Energii w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej, w zakresie gospodarowania złożami kopalin