Porozumienie sektorowe na rzecz morskich farm wiatrowych zostało podpisane

16 września 2021, 06:15 Alert
Porozumienie sektorowe fot MKIŚ
Porozumienie sektorowe fot MKIŚ

– Morska energetyka wiatrowa to nie tylko wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i filar transformacji energetycznej. To cywilizacyjna szansa na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorców w oparciu o nowoczesne technologie zeroemisyjne – powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska podczas uroczystości podpisania umowy sektorowej na rzecz budowy morskich farm wiatrowych.

– Nadrzędnym celem tego porozumienia jest wspieranie rozwoju sektora w Polsce oraz maksymalizacja tzw. local content, czyli udziału polskich firm w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej części Morza Bałtyckiego – dodał minister.

– Podpisanie dzisiejszego porozumienia to bezprecedensowe osiągnięcie, z którego wszyscy możemy być dumni. To drugie na świecie, po Wielkiej Brytanii, porozumienie sektorowe dot. budowy nowego sektora gospodarki, jakim jest morska energetyka wiatrowa. To przykład bardzo dobrej współpracy między rządem, a obecnymi i przyszłymi inwestorami i operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce oraz przedsiębiorcami zaangażowanymi w dostawy dla przygotowania, realizacji i eksploatacji projektów – dodał wiceminister Ireneusz Zyska.

– Cieszymy się, że wiele kluczowych dla branży oraz łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej podmiotów już dziś dołączyło do wypełniania postanowień Porozumienia. Zachęcamy również inne podmioty, by dołączyły się do tej inicjatywy- mówi Zyska.

Porozumienie sektorowe zostało zapoczątkowane przez ministerstwo klimatu i środowiska „listem intencyjnym o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” podpisanym w lipcu ubiegłego roku. Wydarzenie to umożliwiło rozpoczęcie intensywnej współpracy podmiotów zainteresowanych budową i rozwojem wschodzącego sektora polskiej gospodarki, jakim jest morska energetyka wiatrowa. Następnie pod koniec października rozpoczęto prace w sześciu grupach roboczych, których zwieńczeniem jest wspólnie wypracowane i uzgodnione porozumienie.

Stronami porozumienia są przedstawiciele administracji rządowej: minister klimatu i środowiska, minister aktywów państwowych, minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych i administracji, minister infrastruktury, minister rdukacji i nauki, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, minister rolnictwa i rozwoju wsi, minister rozwoju, pracy i technologii, pełnomocnik rządu ds. OZE, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, jednostek finansowych i budżetowych inwestorów i branży – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Porozumienie ma stanowić stałą platformę współpracy między organami administracji rządowej, i samorządu terytorialnego, obecnymi i przyszłymi inwestorami oraz operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce, a także przedstawicielami łańcucha dostaw i usług, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji finansowo-ubezpieczeniowych, dla osiągnięcia celu porozumienia, poprzez zapewnienie skoordynowanych działań na rzecz dynamicznego rozwoju sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce, z naciskiem na wzmocnienie krajowych korzyści energetycznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Mariusz Marszałkowski