Port Gdynia ogłosił przetarg na terminal kontenerowy i instalacyjny na potrzeby morskich farm wiatrowych

19 sierpnia 2021, 10:15 Alert
Port Gdynia. Fot. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A / port.gdynia.pl
Port Gdynia. Fot. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A / port.gdynia.pl

Port Gdynia ogłosił przetarg na terminal kontenerowy i instalacyjny na potrzeby morskich farm wiatrowych.

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia zmodyfikował plany i ogłosił przetarg na dzierżawę terenów o powierzchni 660 tys. mkw, powiększając teren obecnie zajmowany przez BCT o prawie 1/3, na terminal przeładunkowy kontenerów oraz elementów morskich farm wiatrowych, co jest elementem tymczasowego portu instalacyjnego według zapisów uchwały Rady Ministrów na wniosek ministra infrastruktury. Strategia energetyczna kraju na najbliższe lata zakłada pozyskanie nowych źródeł energii. Niezwykle ważnym elementem strategii jest również wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w polskim miksie energetycznym, czego elementem jest m.in. budowa farm wiatrowych, przede wszystkim na wodach Bałtyku – czytamy w komunikacie.

Zdaniem spółki, jednym z czynników determinujących rozwój morskich farm wiatrowych jest budowa infrastruktury terminalowej, na lokalizację której został wskazany Port Gdynia – jako port instalacyjny.

Oferty będą oceniane pod kątem m.in. oszacowanych przychodów, liczby przeładowanych kontenerów oraz oceny koncepcji przeładunku elementów morskich farm wiatrowych. Oferenci będą zobligowani do kontaktu z właścicielami polskich koncesji morskich farm wiatrowych na Bałtyku celem ustalenia warunków niezbędnych do przedstawienia ofert zagospodarowania terenu – czytamy.

Umowa będzie obowiązywać od pierwszego czerwca 2023 roku. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa dnia 15 października 2021 roku.

Port Gdynia/Jędrzej Stachura

DGP: Budowa portu na potrzeby offshore w Gdyni może napotkać na trudności