Port w Świnoujściu myśli już o budowie terminala do redystrybucji LNG

30 lipca 2015, 07:14 Alert
Świnoujście
Ujście Świny. Fot. Wikimedia Commons

(Wyborcza.biz/CIRE)

Dzisiejsza Wyborcza.biz przedstawia stan aktualnych prac przy budowie terminala LNG oraz jego wpływ na rozwój całego zespołu portów w Świnoujściu.

Jak powiedział serwisowi Maciej Mazur z Polskiego LNG, w chwili obecnej prace koncentrują się głównie na dokończeniu prób ciśnieniowych rurociągów technologicznych, na podłączeniach i testowaniu okablowania elektrycznego i automatycznego oraz na próbnych testach poszczególnych zespołów urządzeń.

Jeszcze w tym roku do terminala dotrze również pierwszy transport z gazem potrzebnym do uruchomienia gazoportu.

W gazoporcie zainstalowany został również system monitorujący zagrożenia związane z przybijaniem statków do nabrzeża. System umożliwia pomiar prędkości, odległości oraz kąta podejścia statku, a po jego przybiciu pomiar napięcia cumy. Zawiera on również czujnik pływów i falowania – czytamy w Wyborczej.biz.

Serwis zwraca uwagę, że trzykilometrowy falochron wybudowany przy gazoporcie może mieć przełomowe znaczenie dla rozwoju całego zespołu portów w Świnoujściu. Już obecnie rozważane są kolejne projekty związane z przeładunkami LNG. Analizowana jest m.in. budowa terminalu do redystrybucji skroplonego gazu, który pozwoliłby na jego przeładunek na mniejsze jednostki i reeksport do innych państw.