PortalMorski.pl: Upada niemiecki producent fundamentów i wież turbin wiatrowych Ambau

4 marca 2019, 12:00 Alert

Niemiecki producent wież i fundamentów turbin wiatrowych Ambau złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w sądzie rejonowym w Cuxhaven. Głównym powodem zgłoszenia upadłości ma być niewypłacalność z powodu braku zamówień – poinformował PortalMorski.pl.

W Europie powstało niemało zakładów produkcji wież turbin wiatrowych offshore i ich fundamentów „od zera”. Ponadto również niejedna przeżywająca problemy stocznia wchodziła na ten rynek bądź zagospodarowywano majątek produkcyjny upadłych stoczni i producentów konstrukcji stalowych dla przemysłu offshore oil & gas, dla celów sektora offshore wind, czego przykładem jest wykorzystanie hal produkcyjnych Stoczni Gdańsk przez GSG Towers lub budowa fabryki fundamentów wież morskich turbin wiatrowych ST³ Offshore (dawniej Bilfinger Mars Offshore) na terenach MSR Gryfia. Stąd wiele podmiotów i ostra konkurencja na tym rynku, szczególnie wobec relatywnego zmniejszenia dynamiki wzrostu sektora offshore wind w Europie – podał PortalMorski.pl

Przypomnijmy – o czym informowaliśmy już w Portalu Morskim – że podobne, jak Ambau problemy, skutkujące wystawieniem na sprzedaż lub zamknięciem zakładów produkcyjnych w Holandii i Wielkiej Brytanii. Ambau zatrudniała dotąd około 350 osób w dwóch lokalizacjach – w Cuxhaven i Gräfenhainichen. Sąd okręgowy w Cuxhaven wyznaczył tymczasowego syndyka masy upadłościowej, który skoncentruje się na zabezpieczeniu kontynuacji produkcji w oparciu o istniejący portfel zamówień i opracowaniu rozwiązań na przyszłość. Firma aktywnie poszukuje nowych inwestorów.

Płace i wynagrodzenia pracowników są zabezpieczone przez fundusz upadłościowy przez pierwsze trzy miesiące od zgłoszenia upadłości. Ostatnie zlecenia offshore, jakie firma otrzymała, w 2015 roku, dotyczyły projektów Nordergründe i Nordsee One Ambau, specjalizująca się w produkcji konstrukcji fundamentowych dla morskich i lądowych farm wiatrowych, a także wież turbin wiatrowych, była wcześniej zaangażowana w wiele innych projektów związanych z morskimi farmami wiatrowymi, w tym EnBW Baltic 2, SeaAngel, Meerwind Süd / Ost, Thornton Bank, Bard Offshore 1 i innych – czytamy.

PortalMorski.pl