Powstanie spółka Energa OZE

8 lipca 2019, 13:15 Alert

Spółka Energa Wytwarzanie decyzją Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy wkrótce zmieni nazwę Energa OZE – zapodziała Energa podkreślając, że to pierwszy krok ku wprowadzeniu odświeżonego podejścia do generacji energii elektrycznej.
Energa zaznacza, że zmiana nazwy Energi Wytwarzanie na Energa OZE, to pierwszy krok ku wprowadzeniu odświeżonego podejścia pomorskiej spółki do generacji energii elektrycznej, jeszcze mocniej nastawionego na odnawialne źródła energii.

– W Polsce zajmujemy silną pozycję w obszarze OZE i chcemy ją jeszcze bardziej umacniać. Zmiana nazwy jednej z naszych kluczowych spółek jest tego wyrazem. Z jednej strony podkreśla wszystko to, co udało nam się w tej dziedzinie już osiągnąć. Z drugiej wyznaczamy sobie dalszy, klarowny kierunek, do którego będziemy dążyć. Takie działanie to nie tylko naturalna konsekwencja światowych trendów w energetyce, ale także wyjście naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, jak również polityce rządu w obszarze wytwarzania energii – podkreśla Grzegorz Ksepko, p.o. prezesa zarządu Energi SA, podmiotu dominującego Grupy Energa.

Obecnie przeszło 30 proc. miksu wytwórczego Grupy Energa stanowi energia elektryczna ze źródeł OZE. Koncern jest właścicielem 46 elektrowni wodnych, pięciu farm wiatrowych oraz dwóch farm fotowoltaicznych. Łączna moc tych siłowni sięgnęła 444 MW. Energa zapowiada, że jednak, że to nie koniec i deklaruje rozbudowę swoich instalacji wiatrowych na lądzie, rozwój projektów fotowoltaicznych, a także w perspektywie długoterminowej zaangażowanie projekty farm wiatrowych offshore.

Grupa podkreśla, że pozyskiwanie energii z wiatru, słońca i wody jest od paru lat nie tylko coraz bardziej opłacalnym biznesem, lecz także koniecznością. Rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych wymuszają m.in. coraz większe obciążenia finansowe nakładane na energetykę konwencjonalną, miedzy innymi w postaci opłat za uprawnienia do emisji CO2. Postęp w tej branży stymuluje także wsparcie systemowe ze strony budżetu państwa w postaci aukcji dla instalacji OZE.

– Premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie podkreślał, że polska energetyka musi stać się energetyką czystą, energetyką prosumencką, energetyką opartą o źródła energii odnawialnej – dodaje Grzegorz Ksepko. – Również projekt nowej „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” zakłada, że moc polskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku ma do roku 2035 wynieść 6 GW, zaś do roku 2040 sięgnąć 10 GW. Energa swoją proekologiczną strategią wpisuje się właśnie w rządowe plany dynamicznego rozwoju polskiej energetyki.

CIRE.pl