Prairie: NSA odrzucił skargę Bogdanki w sprawie złoża K 6-7

18 stycznia 2019, 10:15 Alert

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) odrzucił skargę Lubelskiego Węgla Bogdanka w sprawie odrzucenia przez Ministerstwo Środowiska wniosku koncesyjnego na obszar K 6-7, podało Prairie Mining Limited, które na tym obszarze realizuje projekt kopalni Jan Karski.

Fot.: Prairie Mining. Wizualizacja kopalni Jan Karski

“Decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego jest ostateczna, nie podlega odwołaniu i potwierdza decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 2016 r., która z kolei potwierdzała decyzję z 2015 r. w sprawie nieudzielenia Bogdance koncesji” – czytamy w komunikacie. W drugiej decyzji NSA potwierdził decyzję WSA z 2016 r., w której sąd zobowiązał Ministerstwo Środowiska do zatwierdzenia aneksu do wniosku koncesyjnego, który zawiera szczegółowe szacunki dotyczące złoża.

“Waga decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego wiąże się z tym, że wniosek Bogdanki z 2018 r. o koncesję wydobywczą na K 6-7 nie może być teraz przyjęty zgodnie z polskim prawem” – czytamy dalej. Spółka podała też, że Ministerstwo Środowiska odrzuciło w drugiej instancji wniosek o przedłużenie koncesji na kopalnię Dębieńsko.

“Prairie będzie stanowczo bronić swojego stanowiska i prowadzić działania w celu zabezpieczenia swoich praw do koncesji Dębieńsko, włączając złożenie odwołania. Wstępne porady prawne udzielone Prairie wskazują, że decyzja ministerstwa posiada istotne wady prawne, nie jest zgodna z prawem polskim, Unii Europejskiej i międzynarodowym, a także dowodzi dyskryminacji Prairie jako inwestora zagranicznego w Polsce” – napisano także w komunikacie.

Spółka rozważy wszelkie działania w celu ochrony swoich praw, w tym powołanie się na dwustronne lub wielostronne umowy międzynarodowe, podano także. Od marca 2018 r. Prairie prowadzi rozmowy z Jastrzębską Spółką Węglową w sprawie potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej dwóch projektów węglowych Prairie w Polsce.

Prairie Mining Limited to spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwie inwestycje w Polsce – Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku. Jest notowana na GPW od 2015 r.

ISBNews