Premier Ewa Kopacz w fabryce NEWAG w Nowym Sączu: Należy się wielki szacunek dla tych, którzy tworzą miejsca pracy w Polsce

20 lipca 2015, 11:00 Infrastruktura

„Jestem dumna z polskich firm, które wytwarzają innowacyjny produkt spełniający europejskie standardy” – podkreśliła premier Ewa Kopacz podczas wizyty w zakładach kolejowych NEWAG w Nowym Sączu.

Szefowa rządu zaznaczyła, że firma NEWAG jest jedną z najstarszych firm kolejowych w Polsce. Firma ma olbrzymią przyszłość, otwiera się także na rynki europejskie – powiedziała Ewa Kopacz. Zakłady takie jak NEWAG budują polską gospodarkę. Dzięki takim firmom Małopolska otrzymała prestiżowy tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016 – oceniła.

Spadek bezrobocia

Premier przypomniała, że stopa bezrobocia pod koniec czerwca wyniosła 10,4%. W minionym miesiącu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 117 tys. ofert. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw utrzymuje się na poziomie blisko 5,6 mln osób – zaznaczyła szefowa rządu. Należy się wielki szacunek dla tych, którzy tworzą miejsca pracy w Polsce– dodała.

Droga do Nowego Sącza na liście priorytetowej

Podczas wizyty w firmie NEWAG szefowa rządu poinformowała, że droga łącząca zjazd z autostrady A4 do Nowego Sącza będzie budowana w ramach listy priorytetowej.

Firma NEWAG

NEWAG S.A.  istnieje od 1876 roku. To jedna z największych i najstarszych firm kolejowych w Polsce, wiodąca w produkcji, modernizacji i naprawie taboru kolejowego. Spółka posiada wieloletnie branżowe doświadczenie w produkcji nowoczesnego, szybkiego taboru pasażerskiego, lokomotyw spalinowych i elektrycznych, tramwajów oraz pojazdów metra. W I kwar­tale 2015 roku Grupa NEWAG zano­to­wała wzrost zysku netto o 92,4% i przy­cho­dów ze sprze­daży o 52,5% w sto­sunku do ana­lo­gicz­nego okresu roku poprzedniego. Obecnie firma zatrudnia ok. 2 tys. osób.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów