Prezes Ukrtransgazu odwołany w atmosferze skandalu

17 lutego 2017, 08:20 Alert

Naftogaz dokonał dymisji przewodniczącego spółki-córki Ukrtransgaz będącej operatorem ukraińskich gazociągów przesyłowych.

Podziemny Magazyn Gazu w Kossakowie. Fot. PGNIG
Podziemny Magazyn Gazu w Kossakowie. Fot. PGNIG

Odwołanie prezesa Ukrtransgazu

Na stanowisku przewodniczącego Ukrtransgazu Igora Prokopiwa zastąpi Mirosław Chimko, dotychczasowy wiceprzewodniczący zarządu. Naftogaz i Ukrtransgaz podkreślają, że zmiana nie będzie miała wpływu na dostawy gazu do Ukraińców i przez Ukrainę, a firma będzie wywiązywać się ze swoich zobowiązań kontraktowych.

Audyt przeprowadzony przez niezależne firmy, w tym Deloitte and Touche odkrył szereg „nieregularności” podczas inspekcji kont Ukrtransgazu. Sprawa była badana przez zewnętrznego audytora i wewnętrzną komórkę stworzoną przez Naftogaz.

Dalsze śledztwo potwierdziło wstępne ustalenia i pozwoliło zebrać dodatkowe dowody na nieprawidłowe zarządzanie firmą. W ramach reformy zarządzania firmą, Naftogaz wprowadza szereg rozwiązań na rzecz poprawy transparentności. Jednym z nich są wewnętrzne audyty we wszystkich spółkach-córkach.

Europejczycy zainwestują w ukraińskie gazociągi i magazyny. Polacy też?

Reforma gazowa

Ukraina prowadzi reformy zgodne z trzecim pakietem energetycznym Unii Europejskiej. Jest stroną Traktatu o Wspólnocie Energetycznej. Jej sygnatariusze są zobowiązani do wdrażania unijnego prawa w zamian za integrację z europejskim rynkiem gazu i energii elektrycznej.

Ukraińcy przyjęli już ustawę o rynku gazu, która wprowadza nowe metody zarządzania spółkami i rozdział właścicielski. W celu podziału odpowiedzialności za wydobycie, transport i dystrybucję energii została powołana spółka odpowiedzialna za zarządzanie gazociągami przesyłowymi Magistralne Gazociągi Ukrainy. Nie przejęła jeszcze wszystkich obowiązków od Ukrtransgazu.

W ramach reformy Naftogazu spółka wprowadziła nowy regulamin, który wprowadza przejrzystość do działalności.

Naftogaz/Wojciech Jakóbik

OSW: Ukraina będzie zmniejszać import gazu (ANALIZA)