Prezes URE wzywa do obniżenia taryf gazowych przez spadki cen na rynku

17 stycznia 2023, 14:15 Alert

W ostatnich dniach na rynku hurtowym gazu doszło do spadków cen surowca – cena jest teraz niższa niż przed wojną. W związku z tym prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin przekazał, że zwrócił się do przedsiębiorstw handlujących gazem o obniżenie cen w taryfach.

Zawór gazociągu. Fot. Polska Spółka Gazownictwa

Prezes URE o taryfach na gaz

– W związku ze spadkiem cen gazu na rynku hurtowym zdecydowaliśmy się na działania systemowe i wezwaliśmy już kilkunastu przedsiębiorców do obniżenia cen gazu w taryfach. Takie wezwania będziemy kierować do wszystkich przedsiębiorstw, które sprzedają gaz do odbiorców objętych taryfami i stosują ceny wyższe od aktualnych cen rynkowych. Podobne działania podjęliśmy w stosunku do przedsiębiorstw ciepłowniczych, które produkują ciepło z gazu. Te przedsiębiorstwa również wezwaliśmy do rekalkulacji taryf – przekazał prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin.

Na otwarciu TTF w dniu 16 stycznia megawatogodzina gazu kosztowała jeszcze 65 euro. Dzień skończył się z wynikiem 5 euro, czyli spadkiem o prawie 15 procent. To wynik ciepłej zimy i spadku zapotrzebowania wywołanego kryzysem energetycznym przeradzającym się w recesję.

Twitter/Michał Perzyński

Onichimowski: Cena gazu na giełdzie spada, więc powinna spaść dla biznesu