Prezes URE krytykuje działania dotyczące mikroinstalacji

21 marca 2018, 10:30 Alert
fotowoltaika, OZE, Energia słoneczna, PV
Fotowoltaika. Fot. Hevel Solar

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, wczoraj podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej, poświęconego ostatnim propozycjom zmian planowanych w zakresie wymagań dla mikroinstalacji fotowoltaicznych, odniósł się do nich Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, od którego będzie zależeć finalnie zatwierdzenie tych zmian. Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Ministerstwa Energii zaznaczył natomiast, że „ministerstwo dowiedziało się o proponowanych zmianach z portali informacyjnych w Internecie”.

Niedawno prosumentów i rynek fotowoltaiczny zaskoczyła informacja o planowanych przez czołowych operatorów systemu dystrybucyjnego zmianach w zakresie zasad przyłączania mikroinstalacji, które zawarto w projekcie aktualizacji tzw. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). OSD zaproponowali w projekcie aktualizacji IRiESD nowe wymogi, które mają kluczowe znaczenie przy doborze sprzętu oraz oznaczają konieczność wprowadzenia w mikroinstalacjach dodatkowych funkcjonalności.

Najwięksi operatorzy systemów dystrybucyjnych zaproponowali m.in. wprowadzenie zdalnej możliwości odłączania od sieci mikroinstalacji o mocach do 10 kW, a w przypadku przedziału mocy 10-40 kW postulowana jest możliwość zdalnego sterowania mocą czynną. Mimo, że operatorzy systemu dystrybucyjnego ogłosili na swoich stronach internetowych konsultacje w sprawie zaproponowanych zmian, o tyle te informacje przeszły w branży OZE niezauważone i w efekcie nie zgłosiła ona swoich uwag w czasie przewidzianym na konsultacje.

Tymczasem OSD zaproponowali, aby postulowane przez nich zmiany weszły w życie już 1 kwietnia br., a ich wdrożenie wprowadziłoby ogromne zamieszanie na rynku prosumenckim. Dotknięci nimi zostaliby nie tylko inwestorzy dopiero planujący swoje instalacje, ale także aktualni prosumenci, w przypadku których pojawiłoby się ryzyko odłączenia ich mikroinstalacji ze względu na niespełnienie wymogów zaktualizowanej IRiESD. Takie zmiany postawiłyby też pod znakiem zapytania projekty realizowane z dofinansowaniem np. ze środków unijnych, w przypadku których nie uwzględniano proponowanych teraz wymogów.

Wczoraj podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej do propozycji zmian przygotowanych przez OSD, a bardziej do sposobu ich procedowania, ustosunkował się Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. – Dopóki regulator jest niezależny, to nie ma zgody na takie procedowanie i to niezależnie, czy mówimy o dokumencie niższej rangi, bo jest to dokument techniczny, czy mówimy o rozporządzeniach czy zmianach ustawy – powiedział wczoraj Maciej Bando, zaznaczając, że tylko od niego zależy, czy zaproponowane zmiany wejdą w życie.

– Zapewniam, że taki sposób procedowania nigdy nie zyska mojej akceptacji. (…) nie można z dnia na dzień przekreślać planów biznesowych firm czy doprowadzać do unieważnienia przetargów – mówił prezes URE.- Ostatnie dwa lata to niezbyt dobry okres dla branży energetyki odnawialnej. Może nie kontynuujmy tego czasu – stwierdził Maciej Bando.

 

O ile jednak prezes URE mocno skrytykował sposób procedowania przez OSD przygotowanych przez nich propozycji zmian w zakresie zasad przyłączania i funkcjonowania mikroinstalacji w sieciach dystrybucyjnych, o tyle Maciej Bando nie odniósł się szczegółowo już do samych propozycji zmian w IRiESD, które zaproponowali operatorzy. Zaznaczył jednak, że „nie widzi możliwości” zatwierdzenia zmian zaproponowanych przez OSD w ich dotychczasowym kształcie.

Wcześniej, po konsultacjach przeprowadzonych przez OSD w zakresie proponowanych aktualizacji w IRiESD, serwis prasowy Urzędu Regulacji Energetyki odpowiedział portalowi Gramwzielone.pl na prośbę o ocenę proponowanych zmian, że nie wpłynęły do Urzędu wnioski w sprawie zatwierdzenia tych zmian. – Dopiero analiza przedłożonych wniosków umożliwiłaby odpowiedzi na zadane pytanie. Należy również zwrócić uwagę, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji może ulec zmianie treść i zakres proponowanych przez OSD zmian – odpowiedział URE.

Obecny na wczorajszym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej zastępca dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii, Leszek Banaszak, poinformował natomiast, że „Ministerstwo dowiedziało się o proponowanych zmianach z portali informacyjnych w Internecie”. Przedstawiciel ME zaznaczył, że z informacji posiadanych przez resort wynika, że zaproponowane przez OSD zmiany miałyby dotyczyć nie tylko przyszłych prosumentów, ale również dotychczas przyłączonych. Dodał, że jednostkowy koszt niezbędnej modernizacji instalacji prosumenckiej – w celu dostosowania jej do nowych zasad IRiESD – wyniósłby około 3 tys.zł i koszt ten musiałby ponieść prosument.

– Stoimy na stanowisku, że ta instrukcja powinna być bardzo mocno skonsultowana ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami i bardzo się cieszymy, że jest cały czas mocny i niezależny Urząd Regulacji Energetyki – stwierdził przedstawiciel resortu energii.

Do stanowiska Ministerstwa Energii odniósł się prezes URE.- Ministerstwo Energii jest również właścicielem pionowo zintegrowanych grup energetycznych. W związku z tym niedopuszczalne dla mnie jest, aby właściciel nie wiedział, co robią spółki, którymi zawiaduje, tym bardziej jeśli znajduje to taki oddźwięk społeczny. Mój wielki apel, abyście pomogli panowie w nakłonieniu spółek energetycznych do normalnej komunikacji z rynkiem – stwierdził Maciej Bando zwracając się do przedstawiciela ME.

Ostatnio OSD poinformowali o planach powtórzenia konsultacji w zakresie zmian w IRiESD dotyczących warunków przyłączania i współpracy mikroinstalacji z siecią.

Gramwzielone.pl  CIRE.pl