Prezes URE zatwierdził nowe taryfy gazowe

17 grudnia 2015, 18:45 Alert
gaz

(PGNiG)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy na paliwo gazowe dla PGNiG SA oraz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Dla odbiorców hurtowych (czyli takich, którzy kupują gaz do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m3) średnia cena paliwa gazowego została obniżona o 6,1% – 6,6%. Natomiast dla odbiorców detalicznych (zużywających gaz na własne potrzeby) średnia cena spadła o 2,1% – 3,3%.

Dla odbiorców obsługiwanych przez PGNiG SA (odbiorców hurtowych) cena paliwa gazowego została obniżona średnio o 6,6% w przypadku gazu wysokometanowego oraz 6,1% dla gazu zaazotowanego.

Nowa Taryfa będzie obowiązywać do 31 marca 2016 r.

Średnia zmiana ceny za paliwo gazowe w stosunku do dotychczasowej taryfy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. wynosi odpowiednio:

  • dla gazu wysokometanowego E – obniżka ceny za paliwo gazowe o 3,3%, w tym dla klientów indywidualnych (grupy taryfowe od W-1 do W-4) o 3,5%,
  • dla gazu zaazotowanego Lw – obniżka ceny za paliwo gazowe o 2,8%,
  • dla gazu zaazotowanego Ls – obniżka ceny za paliwo gazowe o 2,1%,

Stawki opłat abonamentowych dla klientów indywidulanych z wyłączeniem grup taryfowych z oznaczeniem „12T” zostały obniżone o 10%. Jest to pierwsza obniżka stawek opłat abonamentowych od 2009 roku. Dla pozostałych klientów stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian.

Nowa Taryfa będzie obowiązywać do 31 marca 2016 r.

Jest to trzecia z kolei obniżka cen gazu ziemnego oferowanego przez Spółkę PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. – poprzednie zmiany weszły w życie 1 stycznia 2015 r. oraz 1 września 2015 r.

Stawki opłat za usługę dystrybucji i regazyfikacji pozostają bez zmian.

Zmiany cen gazu ziemnego są konsekwencją wciąż utrzymujących się niskich cen ropy naftowej i  niskich cen gazu ziemnego na rynkach hurtowych w północno-zachodniej Europie, co efektywnie wpływa na obniżenie całkowitego kosztu pozyskania gazu ziemnego przez PGNiG SA, w porównaniu do kosztu, jaki był przyjmowany do aktualnie obowiązującej taryfy.