Spada produkcja i zużycie energii w Polsce

14 października 2019, 08:30 Alert
elektrownia-polaniec
Elektrownia Połaniec. Źródło: Enea

Produkcja energii elektrycznej w Polsce we wrześniu wyniosła 12.472 GWh, co oznacza spadek o 4,97 proc. rdr – wynika z danych PSE.

W okresie styczeń-wrzesień produkcja wyniosła 118.351 GWh, co oznacza spadek o 2,89 proc. rdr.

Elektrownie oparte na węglu brunatnym we wrześniu wyprodukowały 25,40 proc. całej produkcji wobec 30,58 proc. we wrześniu 2018 roku. Elektrownie gazowe dostarczyły 6,23 proc. energii wobec 5,05 proc. rok temu. Farmy wiatrowe wyprodukowały 9,01 proc. energii wobec 6,97 rok temu. Źródała przemysłowe dostarczyły 6,0 proc. energii wobec 5,65 proc. we wrześniu ubiegłego roku. Z hydroelektrowni pochodziło 1,08 proc. energii wobec 0,83 proc. rok temu. Natomiast z pozostałych źródeł odnawialnych pochodziło 0,24 proc. całej energii wobec 0,14 proc. rok temu.

We wrześniu zużycie energii w Polsce wyniosło 13.444 GWh energii elektrycznej, tj. o 1,09 proc. mniej rdr. W okresie styczeń-wrzesień zużycie wyniosło 125.785 GWh, co oznacza spadek o 0,66 proc. rdr.

. Wyszczególnienie Wrzesień Narastająco od stycznia do września
2018 r.
[GWh]
2019 r.
[GWh]
Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
2018 r.
[GWh]
2019 r.
[GWh]
Dynamika
[(e-d)/d*100]
[%]
[a] [b] [c] [d] [e] [f]
1. Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) 13 124 12 472 -4,97 121 875 118 351 -2,89
1.1 Elektrownie zawodowe 11 450 10 570 -7,69 106 486 100 752 -5,38
1.1.1 El. zawodowe wodne 109 135 24,07 1 769 1 920 8,52
1.1.2 El. zawodowe cieplne 11 342 10 435 -8 104 717 98 833 -5,62
1.1.2.1 na węglu kamiennym 6 664 6 490 -2,62 60 494 58 607 -3,12
1.1.2.2 na węglu brunatnym 4 014 3 167 -21,09 37 012 31 710 -14,32
1.1.2.3 gazowe 663 777 17,19 7 212 8 515 18,07
1.2 El. inne odnawialne 18 30 66,77 186 305 64,16
1.3 El. wiatrowe 914 1 124 22,87 7 983 9 863 23,56
1.4 Elektrownie przemysłowe 742 749 0,96 7 220 7 431 2,92
2. Saldo wymiany zagranicznej 468 972 107,75 4 739 7 433 56,84
3. Krajowe zużycie energii elektrycznej 13 592 13 444 -1,09 126 614 125 785 -0,66

PSE/Polska Agencja Prasowa/CIRE.PL