Prof. Moncarz: Za mało pieniędzy na czyste technologie węglowe

24 kwietnia 2017, 16:45 Energetyka

Podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” pod patronatem BiznesAlert.pl wystąpił prof. Piotr Moncarz z Uniwersytetu Stanford zasiadający w radzie nadzorczej spółki ElectroMobility Poland.

Piotr Moncarz, fot. Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

– Magazynowanie energii jest ogromnym wyzwaniem energetyki w przyszłości – powiedział naukowiec. Jest to jego zdaniem szczególnie ważne w kontekście rewolucji elektromobilności, czyli transportu drogowego napędzanego energią elektryczną. – Także koszt energii musi być niski. Wytwórcy w Europie muszą konkurować z elektrowniami w Azji i Afryce, które produkują dużo taniej. Klimat jest dziś także bardzo istotnym elementem polityczno-gospodarczych rozwiązań w energetyce – przyznał.

– Mimo, że zużycie węgla spada, bo w krajach rozwiniętych zastępuje się węgiel źródłami odnawialnymi, to są one niedostępne dla biedniejszych krajów. Jest tak, bo trzeba do nich dopłacać, a Zachód godzi się to robić z powodów moralno-politycznych – stwierdził prof. Moncarz. – Nie przypuszczam, aby Polska musiała odchodzić od węgla dlatego, że ktoś myśli, że jest on czarny i brudny. Musimy go używać w sposób czystszy. Tak samo nikt nie przekona Arabii Saudyjskiej do porzucenia ropy naftowej.

– Jedną z najbardziej fascynujących technologii jest zgazowanie węgla. Jedną z metod jest ta opracowana przez polskiego prof. Bohdana Żakiewicza – przypomniał. – Jednak jeśli będziemy na badania i rozwój wydawać wciąż tak mało pieniędzy, to możemy o tej technologii zapomnieć.