Kamrat: Są trzy scenariusze na wypadek opóźnienia polskiego atomu. W każdym dominują OZE

8 marca 2023, 14:00 Atom

Profesor Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej przedstawił na posiedzeniu komisji sejmowej trzy scenariusze dla Polski na wypadek opóźnienia projektu jądrowego. W każdym z nich główną rolę odgrywać będą odnawialne źródła energii.

Elektrownia jądrowa Dukovany w Czechach. Fot. Michał Perzyński.
Elektrownia jądrowa Dukovany w Czechach. Fot. Michał Perzyński.

Co jeśli atom się opóźni?

– Uwarunkowania europejskie i krajowe związane z dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku wymuszają zmianę struktury miksu energetycznego Polski. Dążenie do neutralności klimatycznej istotnie wpłynie na zmianę sposobu wytwarzania energii elektrycznej, na generację nisko- i zeroemisyjną. Osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Polskę do 2050 roku wiąże się ze zmianą sposobu wytwarzania ciepła systemowego-sieciowego (obecnie około 25 procent zapotrzebowania) i niesystemowego – indywidualnego (obecnie około 75 procent całkowitego zapotrzebowania) oraz przejściem na źródła nisko- i zeroemisyjne – powiedział Waldemar Kamrat.

Profesor Kamrat przedstawił scenariusze alternatywne w przypadku wystąpienia ryzyka opóźnienia realizacji programu budowy elektrowni jądrowych. Pierwszy scenariusz to OZE ze zwiększonym importem energii i gazem jako paliwem przejściowym. – Elektrownie węglowe będą wycofywane z eksploatacji po 2030 roku i zastępowane przez nowe moce odnawialne i sterowalne bloki gazowe. Dodatkowe 3 GW mocy bloków gazowych zapewni stabilną moc w systemie. Brakujące 20 TWh energii elektrycznej zostanie pokryte częściowo zwiększonym importem (do 25 TWh), a częściowo zwiększoną generacją gazową – mówił.

Drugi scenariusz to OZE ze zwiększonym importem energii i ograniczoną rolą gazu. – Elektrownie węglowe po 2030 roku zapewnią rezerwę 3 GW brakujących mocy i produkcję około 10 TWh energii, pozostałe 10 TWh będzie pokrywane zwiększonym importem (do 30 TWh). Inwestycje w bloki gazowe będą realizowane jak przewidziano to w PEP2040, czyli bez zwiększania ich zakresu – powiedział Waldemar Kamrat.

Trzeci scenariusz to OZE z węglem z CCS U jako paliwem przejściowym. – Dynamicznie rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 powinny spowodować ponowne rozważenie węglowego scenariusza inwestycyjnego ze stosowaniem wychwytu CO2 (opcja CCSU) w wybranych elektrowniach zużywających węgiel brunatny lub kamienny (nowe bloki klasy 1000 MW i 500 MW, CCS ready). W okresie przejściowym bloki węglowe dostarczą moc (3 GW) i energię elektryczną (20 TWh); oprócz tego przewiduje się import energii elektrycznej w ilości około 20 TWh – mówił.

Opracował Michał Perzyński