Tobiszowski: Nowy program dla górnictwa to poszukiwanie nowych złóż i inwestycje

24 stycznia 2018, 06:15 Energetyka

Wyzwaniem dla zarządu Polskiej Grupy Górniczej na 2018 rok są m.in. inwestycje w kopalniach Murcki-Staszic i Mysłowice-Wesoła, by jak najszybciej doprowadzić je do rentowności – poinformował PAP Biznes wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Inwestycje a wydobycie 

„Zadaniem dla zarządu Polskiej Grupy Górniczej na 2018 są inwestycje, utrzymanie poziomu wydobycia w wysokości ponad 30 mln ton, ustabilizowanie rynków sprzedażowych. One w 2017 roku zostały dość dobrze zbudowane, pozostały jeszcze do zrealizowania umowy wieloletnie z ciepłownictwem” – powiedział PAP Biznes Tobiszowski.”Wyzwanie dla PGG tkwi w aktywach, które grupa odziedziczyła po KHW. Są one w trudniejszej sytuacji niż wynikało to z wcześniejszych danych. Trzeba z ostrożnością, konsekwencją i z większymi nakładami prowadzić inwestycje w kopalniach Wesoła i Staszic, by jak najszybciej stały się rentowne. To jedno z ważniejszych wyzwań na 2018 rok” – dodał.

Poinformował, że trwa dialog ze stroną społeczną w PGG w sprawie ujednolicenia zakładowego zbiorowego układu pracy.”Chcemy, by zarząd w sytuacji dekoniunktury miał elastyczność zarządzania, ale i by zbudować bezpieczeństwo pracowników” – powiedział wiceminister .Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu przyjęła Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2030 r.

Program dla górnictwa

Program prezentuje kierunki rozwoju sektora wraz z celami i działaniami niezbędnymi dla ich osiągnięcia. Zastąpić ma poprzedni tego typu dokument, który wygasł z końcem 2015 r. Docelowo realizację programu ma wesprzeć nowa Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która będzie przyjęta do 2020 r.

Jak podano w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu, oczekiwane efekty programu to m.in. zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny i zagwarantowanie niezbędnych jego dostaw na rynek krajowy, poprawa warunków pracy górników w podziemnych wyrobiskach oraz zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, wsparcie konkurencyjności krajowego rynku energetycznego, ciepła i rynku koksowego przez dostęp do surowców po racjonalnych i konkurencyjnych kosztach, a także zapewnienie nośnika energii akceptowalnego z punktu widzenia ochrony środowiska oraz ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

„W Programie dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce mocno podkreślamy kwestie rentowności, efektywności, osiąganej jednak przez innowacyjność, nowoczesne zarządzanie, inwestycje w wydobycie węgla, ale i okołogórnicze. Sektor węglowy ma się biznesowo spinać i ma budować wysoką niezależność polskiej energetyki, co ma mieć wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki” – powiedział PAP Biznes Tobiszowski. Zawarta w Programie prognoza polskiego zapotrzebowania na węgiel kamienny w 2030 r. zakłada w tzw. scenariuszu referencyjnym zużycie podobne do obecnego, rzędu 70-71 mln ton rocznie (w tym 57-58 mln ton to węgiel energetyczny, a 13 mln ton koksowy). W scenariuszu niskim, przy zaniechaniu prac rozwojowych w tym sektorze, roczne minimalne zapotrzebowanie oszacowano na 56,5 mln ton, a w rozwojowym scenariuszu wysokim nawet na 86,1 mln ton w 2030 r.

Zmniejszyć ma się procentowy udział węgla w polskim miksie energetycznym.”Wydobycie węgla będzie stabilne, bo spółki dzięki bazie odbiorców mogą zaprojektować inwestycje. Z kolei energetyka dostaje stabilność dostaw węgla” – powiedział wiceminister.

„Opracujemy Dynamiczną Mapę Parytetów Cenowych, która wspierać będzie politykę handlową krajowych przedsiębiorstw górniczych. Mapa ma prezentować realne zapotrzebowanie na węgiel, pokazywać, jaka jest cena w danym regionie Polski. Budujemy też mapę zasobów, na którą nałożone będą poszczególne kopalnie. Dzięki kopalniom zespolonym, które są połączone technicznie dołem, możemy lepiej wykorzystać zasoby węgla. Celem jest też poszukiwanie nowych złóż i nowych inwestycji. Stajemy przed zadaniem projektowania nowego szybu, nowej kopalni” – dodał.

Wskazał, że jednym z projektów jest także zbudowanie podmiotu związanego z innowacjami w JSW. Spółka JSW Innowacje będzie wdrażać rozwiązania innowacyjne w całym ciągu produkcji węgla i koksu. Wiceminister poinformował, że wyzwaniem będzie konsekwentna realizacja programu inwestycyjnego i planów związanych z innowacyjnością.

„Dlatego po tym, jak rząd uchwalił Program dla sektora górnictwa, powołujemy zespół sterujący. Chcemy raportować, jak realizujemy założenia, by minimalizować zagrożenia” – powiedział Grzegorz Tobiszowski.

Komitet sterujący ds. górnictwa powstanie przy Ministrze Energii. W jego skład wejdą przedstawiciele organów rządowych oraz eksperci, a także przedstawiciel strony społecznej reprezentujący Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

Polska Agencja Prasowa