Program Wisła w trybie umowy międzyrządowej

22 kwietnia 2015, 11:46 Alert

(Ministerstwo Obrony Narodowej)

Rada Ministrów przyjęła rekomendację ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka do udzielenia rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki zamówienia na dostawę na potrzeby Sił Zbrojnych RP zestawów PATRIOT i upoważniła go do wynegocjowania oraz zawarcia w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej umowy międzyrządowej.

21IV2015 Program Wisła w trybie umowy międzyrządowej pobierz pdf drukuj zmniejsz czcionkę rozmiar pierwotny powiększ czcionkę Rada Ministrów przyjęła rekomendację ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka do udzielenia rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki zamówienia na dostawę na potrzeby Sił Zbrojnych RP zestawów PATRIOT i upoważniła go do wynegocjowania oraz zawarcia w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej umowy międzyrządowej.zdjęcie – Program Wisła w trybie umowy międzyrządowej.

Na podstawie wyników zakończonej fazy analityczno-koncepcyjnej związanej z pozyskaniem Przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu – WISŁA oraz po przeprowadzeniu w resorcie obrony narodowej szczegółowych analiz informacji i propozycji uzyskanych od rządów Francji i USA, Minister Obrony Narodowej przedstawił Radzie Ministrów rekomendację pozyskania tych zestawów w trybie umowy międzyrządowej.

Zamówienie dotyczące pozyskania systemu WISŁA zostało uznane za istotne z punktu widzenia ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa i równolegle do negocjacji umowy dostawy rozpoczną się negocjacje warunków umowy offsetowej. Zagwarantuje ona udział polskiego przemysłu obronnego w realizacji dostaw, a także umożliwi transfer nowoczesnych technologii i know-how do polskich przedsiębiorstw o znaczeniu gospodarczo – obronnym. Celem tego transferu technologii i know-how będzie zbudowanie w Polsce potencjału produkcyjnego i serwisowego umożliwiającego utrzymania zestawów w całym cyklu ich życia.

Przyjęty tryb pozyskania zestawów WISŁA wynika bezpośrednio z realizacji priorytetów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozwoli na przyspieszenie wyboru strony umowy dostawy i ograniczy ryzyko przedłużania procedury wyboru dostawcy w trybie konkurencyjnym, co w obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych jest szczególnie niekorzystne.

Planuje się pozyskanie 8 baterii Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej WISŁA do roku 2025. W celu zapewnienia tymczasowej zdolności w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej planuje się pozyskanie 2 baterii w ciągu 3 lat od podpisania umowy.

Oferta Stanów Zjednoczonych została uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i realizacji zobowiązań sojuszniczych. Zestawy PATRIOT są używane w kilkunastu krajach.