Projekt australijskiej kopalni węgla w Polsce czeka na pozwolenia

26 września 2016, 13:30 Alert
węgięl górnictwo

Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”), spółka eksploracyjno-wydobywcza koncentrująca swoją działalność w Polsce, podsumowuje rok obrotowy 2016 zakończony 30 czerwca 2016 r. Okres ten przyniósł znaczące postępy w przy-gotowaniach do budowy kopalni w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Najważniejszymi wydarzeniami w najbliższym roku obrotowym będą złożenie wniosku o koncesję wydobywczą oraz postępy rozmów na temat finansowania budowy kopalni.

– W roku obrotowym 2016 najważniejszymi wydarzeniami dla Prairie były zatwierdzenie dokumentacji geologicznej oraz publikacja wyników wstępnego studium wykonalności dla Kopalni Jan Karski. Projekt wszedł w kolejny etap realizacji– pozyskanie pozwoleń administracyjnych i finansowania dla budowy kopalni – mówi Ben Stoikovich, prezes Prairie i zarazem prezes jej spółki zależnej, PD Co.

W ubiegłym roku wyspecjalizowany w finansowaniu projektów górniczych fundusz CD Capital zadeklarował inwestycję w Prairie w wysokości do 83 mln AUD. Umowa z CD Capital zapewnia Spółce sfinansowanie wszystkich prac przygotowawczych do budowy kopalni. Na koniec czerwca Prairie dysponowała wolnymi środkami na poziomie 18,1 mln AUD.

Ważnym krokiem w rozwoju Grupy było też wprowadzenie akcji Prairie do obrotu na giełdach w Warszawie i Londynie we wrześniu 2015 r.

W minionym roku obrotowym Spółka przeznaczyła na prace rozpoznawcze i przygotowanie dokumentacji ok. 14 mln zł.

Opublikowane w marcu 2016 r. wyniki Wstępnego studium wykonalności pokazały ogromny potencjał projektu Prairie. Zakładany koszt wydobycia węgla wynosi niecałe 25 dolarów za tonę, co czyni planowaną kopalnię Jan Karski najbardziej konkurencyjną cenowo na jej rynkach docelowych. Koszt budowy kopalni wyniesie 632 mln dolarów, a czas jej funkcjonowania jest zakładany na minimum 24 lata.

Bardzo dobre wyniki studium pozwoliły na rozpoczęcie rozmów z instytucjami finansowymi, generalnymi wykonawcami i potencjalnymi odbiorcami węgla, którzy mogliby uczestniczyć w finansowaniu budowy kopalni.

– Dotychczasowe rozmowy potwierdzają duże zainteresowanie naszym projektem. Nasi rozmówcy doceniają potencjał produkcyjny kopalni i niespotykanie niski jak na Europę przewidywany koszt wydobycia surowca – mówi Artur Kluczny, wiceprezes PD Co. – Pozytywnemu klimatowi rozmów sprzyja obserwowana w ostatnich miesiącach poprawa sytuacji i wzrost cen na międzynarodowym rynku węgla – dodaje.

Zatwierdzenie w ubiegłym roku przez Ministra Środowiska dokumentacji geologicznej projektu pozwoliło przystąpić do przygotowywania wniosku o koncesję wydobywczą. Aktualnie trwają prace nad dokumentami będącymi elementami wniosku o koncesję. Projekt zagospodarowania złoża jest aktualnie konsultowany z ekspertami, a w kolejnym kroku będzie on złożony do zaopiniowania przez Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie. Równolegle trwają prace nad raportem oddziaływania na środowisko, który będzie podstawą do uzyskania decyzji środowiskowej dla projektu.
Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej daje PD Co, spółce zależnej Prairie, 3 letnie wyłączne prawo pierwszeństwa do zawarcia umowy użytkowania górniczego, tym samym czyni ją jedynym podmiotem, który może się ubiegać o koncesję wydobywczą.

– Wykorzystujemy ten czas, aby jak najlepiej przygotować niezbędne dokumenty i szybko uzyskać zgodę ministerstwa. Gotowy wniosek planujemy złożyć w połowie 2017 r. – mówi Mirosław Taras, wiceprezes PD Co. – Na lokalizację infrastruktury naziemnej kopalni wybraliśmy okolice miejscowości Kulik w gminie Siedliszcze. Jesteśmy w trakcie zabezpieczania terenu pod budowę kopalni. Równolegle staramy się o zmianę lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego – dodaje.

Źródło: Prairie Mining Limited