Prugar: OPPPW będzie się dalej rozwijać

27 listopada 2014, 11:13 Energetyka

Walne Zgromadzenie Członków Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego w Polsce (OPPPW) podjęło dziś dwie ważne decyzje dotyczące jej dalszej działalności. O członkostwo w stowarzyszeniu mogą teraz starać się nie tylko posiadacze praw do koncesji, ale również firmy współpracujące z operatorami. Nowym Prezesem Organizacji został Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream.

Szczelinowanie hydrauliczne w USA.

OPPPW powstała w 2010 roku i jest obecnie największą organizacją branży poszukiwawczo-wydobywczej w Polsce – zrzesza 13 firm z sektora naftowego i gazu ziemnego, które prowadzą działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobycia węglowodorów. Zgodnie z dotychczasowym statutem, członkiem OPPPW mógł być pracodawca posiadający prawo do koncesji lub podmiot stowarzyszony z takim przedsiębiorcą. Mając na uwadze dalszy rozwój Organizacji i umocnienie pozycji branży poszukiwawczo-wydobywczej w dialogu społecznym, Walne Zgromadzenie członków podjęło decyzję o zmianie statutu. Od dziś o przyjęcie do OPPPW mogą starać się również firmy dostarczające operatorom usługi operacyjne lub techniczne. Finalna decyzja o przyjęciu w poczet członków leży w wyłącznej kompetencji Zarządu Organizacji.

W związku z ustąpieniem ze stanowiska Prezesa OPPPW Kamlesha Parmara, zarządzającego spółką 3Legs Resources, Zarząd Organizacji wybrał dziś również na nowego Prezesa  Wiesława Prugara z ORLEN Upstream. Wiesław Prugar był jednym z inicjatorów powołania Organizacji i przez lata odgrywał w niej wiodącą rolę angażując się jako Prezes (w latach 2010-2013) i członek Zarządu w sprawy strategiczne dla branży upstream w Polsce.

– Cele, które stawialiśmy sobie w czerwcu 2010 roku, powołując do życia Organizację Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego, nie zmieniły się. Nadal chcemy być partnerem dla strony rządowej w różnych procesach dotyczących sektora naftowego. Uczestniczymy w dialogu społecznym, dostarczając rzetelnych informacji na temat stosowanych w poszukiwaniach i wydobyciu technologii. Staramy się tworzyć dobre warunki do współpracy pomiędzy zrzeszonymi firmami w zakresie wymiany doświadczeń operacyjnych. Cieszy mnie fakt, że mimo zmian zachodzących na krajowym rynku upstream OPPPW zyskuje nowych członków, a dzięki relacjom z instytucjami ustawodawczymi i regulacyjnymi ma realny wpływ na rozwój branży poszukiwawczo-wydobywczej w Polsce. Mam nadzieję, że planowane otwarcie na nowych członków wywodzących się z firm współpracujących z operatorami przyczyni się do dalszego rozwoju Organizacji – zapowiedział Wiesław Prugar.

Podsumowując swoją ponad 3-letnią obecność w Zarządzie OPPPW, Kamlesh Parmar podkreślił: – Kierowanie organizacją branżową i praca przy poszukiwaniach gazu z łupków w Polsce były dla mnie zaszczytem i satysfakcjonującym doświadczeniem. Pragnę podziękować wszystkim firmom zrzeszonym w OPPPW za współpracę, okazane zaufanie i cierpliwość. Wiele udało nam się osiągnąć, lecz nadal wiele pozostaje do zrobienia. Pozostawiam Organizację w bardzo dobrych rękach i wierzę, że nowy Prezes wraz z całą Organizacją są na dobrej drodze do osiągnięcia najważniejszego celu, jakim jest konsekwentne zwiększanie krajowego wydobycia gazu i ropy naftowej.

Obecnie w skład Zarządu OPPPW wchodzą: Paweł Chałupka (San Leon Energy), Wiesław Prugar (ORLEN Upstream), Malcolm Rice-Jones (ConocoPhilips) oraz Troy Wagner (BNK Polska).