Przemysł jądrowy chce wspierać unijne cele dekarbonizacyjne

27 czerwca 2019, 07:00 Alert

Spełnienie ambicji UE w zakresie dekarbonizacji gospodarki będzie wymagało znacznych inwestycji we wszystkie technologie niskoemisyjne, w tym w energetykę jądrową – ogłosiła w środę organizacja Foratom, której członkowie podpisali manifest w tej sprawie.

Energetyka jądrowa

Członkowie Foratom w swoim manifeście wezwali decydentów UE do współpracy w celu przezwyciężenia przeszkód, które mogą uniemożliwić Europie osiągnięcie jej celów klimatycznych.

– Osiągnięcie Europy bezemisyjnej do 2050 r. jest bardzo ambitnym celem i ważne jest, abyśmy jak najlepiej wykorzystali wszystkie dostępne obecnie narzędzia dekarbonizacji. Energia jądrowa jest uznawana na arenie międzynarodowej za kluczowy atut w walce ze zmianami klimatu, a my, jako przemysł, jesteśmy gotowi do odegrania naszej roli – powiedział Yves Desbazeille, dyrektor generalny Foratom.

Jak podkreśla organizacja, spełnienie ambicji UE w zakresie dekarbonizacji gospodarki będzie wymagało znacznych inwestycji we wszystkie technologie niskoemisyjne. Oznacza to inwestowanie w Europie zarówno w długoterminową eksploatację istniejących elektrowni jądrowych, jak i budowę około 100 GW nowych mocy w źródłach jądrowych. W ocenie Foratom oba te cele są osiągalne, jeśli instytucje UE, państwa członkowskie i europejski przemysł jądrowy będą ze sobą współpracować.

Sygnatariusze manifestu deklarują miedzy innymi działania zmierzające do zapewnienia wymaganych mocy w elektrowniach jądrowych w określonym czasie i po konkurencyjnych kosztach. Jednocześnie zapewniają, że podejmą działania badawcze, rozwojowe i innowacyjne w Europie w celu zidentyfikowania obszarów, w których przemysł jądrowy może pomóc w dekarbonizacji innych sektorów, a także zapewnią zarządzanie zużytym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi w odpowiedzialny sposób. Z drugiej strony Foratom oczekuje między innymi, że UE zapewnieni spójne i stabilne ramy prawne oraz zachęty dla inwestowania we wszystkie konkurencyjne opcje niskoemisyjne.

Manifest podpisały firmy: Ansaldo Nucleare, CEA, Grupa ČEZ, EDF, EDF Energy, EnergoAtom, Engie Electrabel, Fennovoima, Fortum, Framatome, Kozłoduj NPP, MVM Group, Nuclear Industry Association, National Nuclear Laboratory, Nuclearelectrica, Orano, swissnuclear , Synatom, Tecnatom, TVO, Uniper Szwecja, Urenco, Vattenfal i Westinghouse.

Europejskie Forum Atomowe (Foratom) jest brukselskim stowarzyszeniem branży energetyki jądrowej w Europie. Foratom składa się z 15 krajowych stowarzyszeń jądrowych i reprezentuje prawie 3 tys. europejskich firm działających w branży.

CIRE.PL