Fotowoltaika polska chce budować krajowy łańcuch dostaw

25 maja 2020, 06:00 Energetyka

Firmy fotowoltaiczne z Polski podpisały deklarację o współpracy w ramach Panelu Producentów Urządzeń Fotowoltaicznych „Przemysłowy Panel PV”. Chcą w ten sposób budować krajowy łańcuch dostaw oraz polski wkład do planu Europejskiego Zielonego Ładu.

Panele fotowoltaiczne. Fot. Pixabay
Panele fotowoltaiczne. Fot. Pixabay

– Globalna pandemia już uwidoczniła negatywne skutki ulokowania większości produkcji przemysłowej poza obszarem UE. Zaburzenia w 1-szym kwartale br. w łańcuchach dostaw zaczynających się w Azji spowodowały trudności w realizacji inwestycji w energetyce odnawialnej. Kryzys koronawirusowy uwypuklił także w Polsce potrzebę zwiększenia odporności przemysłowej i bezpieczeństwa ekonomicznego w strategicznych sektorach i przyszłościowych technologiach – czytamy w komunikacie.

Instytut Energetyki Odnawialnej podjął inicjatywę wzmożenia partnerstwa administracji publicznej i przemysłu fotowoltaicznego koordynując działania i współpracę w ramach „Przemysłowego Panelu PV”. Deklarację przedstawicieli polskiego przemysłu fotowoltaicznego podpisali: ML System, Bruk-bet Solar i Hanplast.  Przedsiębiorstwa podejmą wysiłek, aby utrzymać zdolności wytwórcze w zakresie modułów PV, które stanowią 10% całych europejskich zdolności produkcyjnych.  W 2019r. Polska była piątym rynkiem fotowoltaicznym w UE pod względem przyrostu mocy zainstalowanej, z obrotami niemal 5 mld zł i zatrudnieniem sięgającym 6 tys. etatów. Realne plany wskazują, że pomimo spowolnienia gospodarczego moce fotowoltaiczne w Polsce wzrosną z niemal 1,5 GW w 2019r. do ponad 7 GW w 2025r. Szybki wzrost mocy wywoła zapotrzebowanie rynku krajowego na niezakłócone dostawy nowych technologii fotowoltaicznych oraz na stabilne miejsca pracy.

– Uwzględniając priorytety badawcze UE, rozwój i wdrożenia na większą skalę produkcji krajowej ogniw i modułów powinny się koncentrować zarówno na krzemie (na największą skalę) jak i na nowych technologiach takich jak CIGS, energetyczne szyby w formule „kropek kwantowych” lub ogniwa tandemowe oparte np. na perowskitach. W celu zapewnienia wiodącej roli firm w krajowych programach badawczych postuluje finansowanie w I etapie programów B+R opracowania studiów wykonalności i analiz rynkowych na wdrażanie w firmach nowych rozwiązań i technologii PV – powiedział Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO i komentator BiznesAlert.pl.

Autorzy inicjatywy przekonują, że polscy producenci PV mają wystarczający potencjał, kompetencje i zaplecze badawcze do rozwoju i zwiększenia produkcji modułów, ogniw i innych komponentów technologii fotowoltaicznej (w tym mocowań, wyrobów przemysłu szklarskiego) oraz zdolność do ciągłego wdrożenia do praktyki przemysłowej innowacyjnych technologii.

Deklaracja została objęta patronatem honorowym wiceministra klimatu Ireneusza Zyski, pełnomocnika rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Przemysłowy Panel PV/Wojciech Jakóbik

Rapacka: Koronawirus pokazuje, że OZE też potrzebują dywersyfikacji