Przez tanią ropę Lotos traci na Litwie

24 czerwca 2016, 13:30 Alert

(The Baltic Course/Piotr Stępiński)

Jak poinformowała agencja LETA/BNS, w 2015 roku skonsolidowany dochód należącej do Grupy Lotos litewskiej spółki zajmującej się eksploracją oraz wydobyciem ropy naftowej – Lotos Geonafta – wyniósł 19,16 mln euro. To w porównaniu z 2014 rokiem (35,343 mln euro) oznacza spadek o 45,8 procent.

W ciągu roku skonsolidowana starta netto wzrosła o 7,8 procent do 25,199 mln euro. – W głównej mierze zwiększenie strat jest związane z aktywami niematerialnymi, nieruchomościami, sprzętem oraz instalacjami służącymi do poszukiwania i ocenienia wielkości złóż surowców mineralnych oraz zmniejszenie inwestycji w kontrolowanej spółce – czytamy w raporcie rocznym.

W ciągu ubiegłego roku grupa wydobyła 53 tys. ton ropy (o 10 procent mniej niż dwa lata temu), która w całości została sprzedana Grupie Lotos. W tym roku spółka zamierza wydobyć 42 tys. ton. Lotos Geonafta posiada 100 procent udziałów w dwóch litewskich spółkach wydobywczych Genciu Nafta i Manifoldas, a także 50 procent akcji w Minijos nafta.

Spółka tłumaczy obecną sytuacje spółki uwarunkowaniami rynkowymi, wynikającymi z niskich cen ropy naftowej. – Na wynik finansowy Lotos Geonafty w 2015 r. wpływ miały przede wszystkim dynamiczne zmiany na rynku ropy naftowej. Notowania cen tego surowca spadły o 45 proc. (w porównaniu do roku 2014). Pamiętajmy, że Lotos Geonafta jest spółką stricte upstreamową (w przeciwieństwie do GK GL S.A., która operuje w segmentach downstream i upstream) i wydobywa tylko ropę naftową (w przeciwieństwie do Lotos Norge, która wydobywa też duże ilości gazu ziemnego i w ten sposób równoważy osiągane przychody) – poinformowało portal BiznesAlert.pl Biuro Prasowe Grupy Lotos.

Jedynym akcjonariuszem Lotos Geonafta jest spółka Lotos Petrobaltic.