Przychody Taurona z aukcji rynku mocy mogą sięgnąć 5,5 mld złotych

6 grudnia 2019, 16:00 Alert
Elektrownia Jaworzno. Fot. Tauron
Elektrownia Jaworzno. Fot. Tauron

TAURON oszacował, że przychody z aukcji głównej rynku mocy na 2024 rok mogą wynieść nawet 706 mln złotych. Łącznie przychody Grupy z przeprowadzonych już aukcji mogą więc sięgnąć 5,5 mld zł.

Według szacunków TAURONA, cena zamknięcia aukcji ukształtuje się w przedziale od 235,91 do 269,58 zł/kW/rok, co oznacza, że przychody Grupy w latach 2024-2028 mogą wynieść od 618,67 do 706,97 mln zł.

– TAURON z sukcesem uczestniczył w aukcjach rynku mocy, w ramach których zawarliśmy umowy mocowe o różnym horyzoncie czasowym. Łącznie przychody Grupy z przeprowadzonych aukcji wyniosą w latach 2021-2037 około 5,5 mld zł. Te środki zapewnią nam możliwości finansowania naszego Zielonego Zwrotu, czyli transformacji miksu energetycznego w kierunku źródeł zero i niskoemisyjnych przy równoczesnym obniżeniu emisyjności o 50 proc. w perspektywie 2030 roku – zaznacza Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

W ramach aukcji spółki grupy TAURON zobowiązały się do pozostawania w gotowości do dostarczania określonej mocy elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz dostawy określonej mocy elektrycznej do tego systemu w okresach zagrożenia, jakie mogą zostać ogłoszone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

O wstępnych wynikach aukcji poinformują Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. do 11 grudnia 2019 r., a ostateczne wyniki aukcji zostaną ogłoszone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Tauron