PSE: Cyberbezpieczeństwo to priorytet współczesnej energetyki

10 maja 2019, 11:30 Alert

Jak chronić energetykę przed cyberzagrożeniami? Eksperci z całej Europy, Japonii i Stanów Zjednoczonych rozmawiali na ten temat podczas pierwszego trójstronnego spotkania zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne i European Energy Information Sharing and Analysis Centre (EE- ISAC). Spotkanie odbyło się w dniach 8-9 maja w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie.

fot. Pixabay

EE-ISAC to europejska organizacja zrzeszająca zespoły zajmujące się cyberbezpieczeństwem w sektorze energetycznym. PSE są jej członkiem od 2017 roku. Celem funkcjonowania ISAC jest m.in. łączenie zespołów CERT z różnych instytucji w ramach jednej inicjatywy i poprawa wymiany informacji między nimi. W spotkaniu w Konstancinie-Jeziornie uczestniczyli także przedstawiciele odpowiedników EE-ISAC ze Stanów Zjednoczonych (E-ISAC) i Japonii (JP-ISAC), a także eksperci zajmujący się cyberbezpieczeństwem w polskiej branży energetycznej.

– Współpraca ekspertów z wielu organizacji, zarówno polskich, jak i zagranicznych, wpływa na zwiększenie skuteczności funkcjonowania zespołów CERT – podkreślił Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE podczas otwarcia spotkania. – Incydenty pojawiają się w różnym czasie, w różnych miejscach, ale często mają ten sam charakter. Dlatego bardzo ważne jest, aby wymieniać się informacjami na ten temat i dzięki temu zwiększać odporność na cyberataki oraz skracać czas reakcji na nowe zagrożenia. We współczesnej energetyce jest to absolutny priorytet – dodał prezes Kłossowski.

Bezpieczeństwo dzięki współpracy

Spotkanie było podzielone na dwa dni. Pierwszy, przeznaczony dla szerokiego grona specjalistów, był okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń w dzieleniu się informacjami na temat nowych zagrożeń, współpracy i najlepszych praktyk w funkcjonowaniu zespołów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. W drugim dniu, w którym brali udział tylko przedstawiciele EE-ISAC i organizacji partnerskich, omówiono współpracę między tymi instytucjami.

– CERT PSE od wielu lat kładzie duży nacisk na współpracę międzynarodową, czego efektem jest m.in. członkostwo w EE-ISAC. Pozwala to na ciągłe doskonalenie naszych ekspertów, których wiedza pozwala na skuteczną ochronę elektroenergetycznej infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami z cyberprzestrzeni – powiedział Piotr Gołębiewski, kierownik CERT PSE.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne