font_preload
PL / EN
Alert 10 stycznia, 2018 godz. 10:45   
REDAKCJA

Kto uratuje Polaków przed blackoutem. Przetarg PSE na DSR

linie energia elektryczna fot. pixabay.com

PSE S.A. uruchomiły postępowania publiczne sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego na  świadczenie usługi DSR.

Podział przetargu składa się z:

Program Gwarantowany:

 • Pakiet letni na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. i od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. – wolumen mocy gwarantowanej 500 MW,
 • Pakiet zimowy na okres od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r. – wolumen mocy gwarantowanej 500 MW

Program Bieżący na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Prace nad udoskonaleniem warunków świadczenia usługi DSR prowadziliśmy prawie od  początku września minionego roku. Dzięki uwagom zgłoszonym przez wykonawców usługi oraz doświadczeniom wynikającym z przeprowadzonych obowiązkowych testów IP-DSR, uszczegółowiliśmy zapisy umowne oraz doprecyzowaliśmy zasady świadczenia usługi, co  powinno wpłynąć na rozwój rynku DSR w Polsce – podkreśla Jarosław Socha, wicedyrektor Departamentu Przesyłu PSE. Liczymy, że dzięki tym zmianom zakontraktujemy większy potencjał dostępnych na rynku mocy, które będą gotowe redukcji na polecenie OSP – dodaje wicedyrektor Socha.

Najważniejsze zmiany w Programie Gwarantowanym:

 • aktualizacja limitów cen ofertowych;
 • zwiększenie górnego limitu mocy gwarantowanej Produktu PG do 200 MW;
 • składanie JEDZ i KRK tylko dla 10 MW;
 • wprowadzenie awaryjnego kanału komunikacji pomiędzy PSE S.A. i Wykonawcami;
 • zmiana w zakresie testów i substytutów:
  – uzależnienie okresu rozpoczęcia wypłaty za gotowość od przejścia testu · obowiązkowego;
  – doprecyzowanie zasad wyznaczania okresu niedyspozycyjności;
 • wprowadzenie, w ścieżce A wyznaczania baseline metodą planowania, liniowej zależności wypłaty za gotowość od błędu planowania w przedziale 50% do 60%;
  możliwość przydzielenia ścieżki A od pierwszego dnia świadczenia usługi (możliwość przesyłania planów pracy przed okresem świadczenia Umowy – wymóg min. 5 planów).

Najważniejsze zmiany w Programie Bieżącym:

 • zwiększenie górnego limitu mocy gwarantowanej Produktu PG do 200 MW ;
 • wprowadzenie awaryjnego kanału komunikacji pomiędzy PSE S.A. i Wykonawcami;
 • wprowadzenie możliwości przydzielenia ścieżki A od pierwszego dnia świadczenia usługi (możliwość przesyłania planów pracy przed okresem świadczenia Umowy – wymóg min.  5  planów).

Szczegóły dotyczące obu postępowań są dostępne na stronie internetowej PSE S.A., pod adresem: https://www.pse.pl/przetargi/przetargi-publiczne/przetargi-publiczne-aktualne

Na przełomie lutego i marca 2018 r. PSE S.A. zorganizują spotkanie informacyjne, na którym zaprezentowane zostaną Interwencyjne Programy DSR: Gwarantowany i Bieżący oraz zasady udziału w przetargu. Podczas tego spotkania szczegółowo zostaną omówione wszystkie zmiany zasad przyjętych w nowym postępowaniu przetargowym.

DSR (Demand Side Response) to ograniczanie zużycia energii i pobieranej mocy na żądanie.

„DSR – znaczenie wielowymiarowe”

Grzegorz Nowaczewski, prezes Virtual Power Plant w komentarzu dla portalu BiznesAlert.pl mówi, że DSR to pojęcie wielowymiarowe.-W krajach, w których ta idea jest realizowana od wielu lat, coraz częściej używane jest określenie „elastyczność” po stronie odbiorców energii. DSR aktywizuje stronę popytową rynku energii w celu przeciwdziałania blackoutom – podkreśla Nowaczewski.

– Przez wiele osób DSR rozumiany jest jako mechanizm finansowany przez operatora systemu przesyłowego. Wykorzystywanie go daje istotne korzyści również dla spółek obrotu, operatorów systemów dystrybucyjnych. W polskich koncernach energetycznych (np. w Tauron – projekt PROMOC) lub w innowacyjnych spółkach (np. ASSECO, VPPlant) współfinansowanych przez NCBiR realizowane są prace, których celem jest wypracowanie modelowych rozwiązań sterowania na bieżąco stroną popytową na konkretnych rodzajach budynków oraz rozliczania korzyści – wyjaśnia prezes Virtual Power Plant.

AKTUALIZACJA:  godz. 07: 07, 12.01.2018

Polskie Sieci Elektroenergetyczne /BiznesAlert.pl