PSE ogłasza kolejny przetarg na negawaty

24 maja 2016, 09:45 Alert

(PSE/CIRE)

W poniedziałek 23 maja Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały o ogłoszeniu kolejnego przetargu na redukcję zapotrzebowania na polecenie OSP, czyli tzw. negawaty.

Przetarg dotyczy redukcji zapotrzebowania w czterdziestu ośmiu pakietach, w dwunastu zakresach mocy: od 10 do 15 MW, od 16 do 20 MW, od 21 do 25 MW, od 26 do 30 MW, od 31 do 35 MW, od 36 do 40 MW, od 41 do 45, od 46 do 50 MW, od 51 do 55 MW, od 56 do 60 MW, od 61 do 65 MW, od 66 do 70 MW z wykorzystaniem redukcji w okresie od października do marca i od kwietnia do września. W pakiety zróżnicowane są też ze względu na czas redukcji, który może wynosić co najmniej cztery lub co najmniej osiem godzin.

W ramach pakietu, w którym czas trwania redukcji trwa co najmniej cztery godziny, PSE będzie mogło żądać od wykonawcy wykonania w okresie obowiązywania umowy w miesiącach odpowiednich do zaoferowanego pakietu, maksymalnie sześciu redukcji, a w przypadku skorzystania z prawa opcji maksymalnie czternastu redukcji, o czasie trwania czterech godzin. W przypadku pakietów, w których czas trwania trwa co najmniej osiem godzin, PSE będzie uprawnione do żądania wykonania maksymalnie czterech redukcji, a w przypadku skorzystania z prawa opcji maksymalnie ośmiu redukcji, o czasie trwania ośmiu godzin.

Usługa ma być świadczona w dni robocze pomiędzy godziną 10.00 a 22.00, przy założeniu nie więcej niż jednej redukcji w ciągu doby. Jednocześnie wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonania więcej niż trzech redukcji na tydzień kalendarzowy oraz wykonania redukcji w trzech następujących po sobie dniach kalendarzowych.

Głównym kryterium decydującym o wyborze oferty będzie cena (waga – 95), brany będzie też po uwagę wolumen gwarantowanej redukcji (waga – 5).

Termin składania ofert upływa 29 czerwca 2016 roku.

Dotychczas PSE ogłosiło siedem przetargów na redukcję zapotrzebowania na żądanie OSP. Według informacji operatora obecnie gwarantowany potencjał tej usługi, dostępny w ramach zawartych umów, to 201 MW w okresie zimowym (październik – marzec) oraz 185 MW w okresie letnim (kwiecień – wrzesień).