PSE ogłosiły kolejny przetarg na negawaty

23 grudnia 2015, 10:50 Alert

(CIRE.PL)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły przetarg na redukcję zapotrzebowania na polecenie OSP, czyli tzw. negawaty – podaje portal CIRE.PL.


Przetarg dotyczy redukcji zapotrzebowania w pięciu zakresach mocy: od 10 do 20 MW, od 21 do 35 MW, od 36 do 55 MW, od 56 do 90 MW i od 91 do 150 MW, oddzielnie dla okresów od października do marca i od kwietnia do września.

OSP będzie uprawniony do żądania od wybranych w przetargu wykonawców redukcji, o czasie trwania czterech godzin, z mocą gwarantowaną określoną w ofercie wykonawcy w dni robocze pomiędzy godziną 10.00 a 22.00, jednak nie więcej niż jednej redukcji w ciągu doby. Jednocześnie wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonania więcej niż trzech redukcji na tydzień kalendarzowy oraz wykonania redukcji w trzech następujących po sobie dniach kalendarzowych.

Głównym kryterium decydującym o wyborze oferty będzie cena (waga – 90), barany będzie też po uwagę wolumen gwarantowanej redukcji (waga – 10).

Termin składania ofert upływa 4 lutego przyszłego roku.
Dotychczas PSE ogłosiło sześć przetargów na redukcję zapotrzebowania na żądanie OSP

W ostatnim postępowaniu, ogłoszonym we wrześniu wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, dla zakresu mocy od 10 do 20 MW z wykorzystaniem redukcji w okresie od kwietnia do września. Złożył ją PKN Orlen oferujące cenę 1450 zł/1MWh redukcji. Po wcześniejszych przetargach PSE podpisało umowy na redukcję zapotrzebowania z PGE GiEK oraz spółką z grupy Energa – Enspirion.

Według informacji OSP z września, podpisane do tego czasu umowy z dostawcami negawatów, pozwalały mu na ograniczenie zapotrzebowania na moc o 200 MW.

Redukcja zapotrzebowania na żądanie to mechanizm, oprócz operacyjnej rezerwę mocy oraz interwencyjnej rezerwy zimnej, który ma pomagać OSP w bilansowaniu systemu w przypadku wystąpienia niedoborów mocy.