Wiatraki wyprodukowały za dużo mocy? PSE musiały interweniować

27 grudnia 2022, 17:00 Alert

Ze względu na niskie zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną, Krajowa Dyspozycja Mocy poleciła redukcję generacji wiatrowej na terenie całego kraju w wysokości od 400 MW do 800 MW, w różnych godzinach doby 26 i 27 grudnia 2022 roku – podają Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Za małe zapotrzebowanie na moc, za duża generacja

Jak podaje operator sieci przesyłowych w Polsce, w okresie Bożego Narodzenia często dochodzi do splotu dwóch czynników: niskiego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną oraz wysokiej generacji z farm wiatrowych. – Taka sytuacja wystąpiła również w tym roku. Dla zachowania zdolności regulacyjnych KSE polecono zmniejszenie generacji w jednostkach konwencjonalnych oraz wykorzystano w pełni zasoby elektrowni szczytowo-pompowych, jak również skorzystano z międzyoperatorskiego eksportu nadwyżek energii elektrycznej. Pomimo podjętych działań, nadal występował nadmiar produkcji energii elektrycznej. Dlatego wydano polecenie redukcji generacji z farm wiatrowych – czytamy w informacji prasowej.

Według stanu na 1 grudnia 2022 roku łączna moc zainstalowana farm wiatrowych w Polsce to ok. 9 GW. Generacja farm wiatrowych w dni świąteczne (25 grudnia i 26 grudnia) wynosiła, w zależności od godziny, od 0,3 do 5,9 GW, natomiast zapotrzebowanie na moc w tych dniach wynosiło minimalnie 11,8 GW, a maksymalnie 16,7 GW. Dotychczasowy rekord generacji z farm wiatrowych został odnotowany 5 kwietnia 2022 roku, kiedy pracowały one z mocą 7,2 GW.

Generacja farm wiatrowych ma zmienny charakter, i nie są wyjątkiem sytuacje, gdy pracują one z mocą “tylko” kilkuset MW przy mocy zainstalowanej przekraczającej 7000 MW.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Michał Perzyński