PSE będą operatorem informacji rynku energii

13 października 2020, 17:15 Alert
Operator Informacji Rynku Energii
Operator Informacji Rynku Energii

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zostały wyznaczone do pełnienia funkcji Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). Do tej pory brakowało podmiotu operującego pełną i dostępną wiedzą o energetyce.

Celem działalności OIRE będzie utworzenie i nadzorowanie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). – W CSIRE będą gromadzone oraz przetwarzane dane niezbędne między innymi do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, czy też dokonywania rozliczeń za jej sprzedaż oraz dostarczanie. Dzięki ujednoliceniu standardów informacji przetwarzanych w CSIRE, zostaną znacznie usprawnione i przyspieszone procesy zachodzące na detalicznym rynku energii elektrycznej w Polsce – wyjaśnia PSE.

Zadania OIRE wynikające z projektu nowelizacji prawa energetycznego. Są to:

 • Zarządzanie i administrowanie CSIRE
 • Wspieranie procesów rynku energii
 • Przetwarzanie (w tym pozyskiwanie oraz udostępnianie) informacji rynku energii – m.in. danych pomiarowych energii elektrycznej
 • Opracowanie oraz aktualizacja standardów wymiany informacji CSIRE
 • Udostępnianie zgromadzonych informacji uprawnionym użytkownikom systemu CSIRE.

Zdaniem PSE, korzyści dla odbiorców końcowych, w tym prosumentów to:

 • bezpłatny dostęp do informacji rynku energii (m.in. danych pomiarowych) dotyczących odbiorcy
 • ułatwienie oraz skrócenie czasu realizacji procesów rynku energii
 • zwiększenie użyteczności inteligentnych liczników energii elektrycznej (np. rozliczanie przedpłatowe)
 • możliwość weryfikacji indywidualnego zużycia lub generacji energii elektrycznej
 • możliwość optymalizacji wykorzystania energii elektrycznej i obniżenia kosztu jej użytkowania
 • możliwość udostępnienia własnych informacji rynku energii, w tym danych pomiarowych, wybranym podmiotom (np. w celu uzyskania lepszych ofert sprzedaży energii lub zakupu nowych usług energetycznych)
 • zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Korzyści dla uczestników rynku energii elektrycznej:

 • skuteczna i bezpieczna wymiana informacji na detalicznym rynku energii, umożliwiająca realizację ich ustawowych praw i obowiązków
 • obniżenie kosztów udziału w rynku energii (w szczególności po stronie sprzedawców) oraz obniżenie bariery wejścia na rynek nowym podmiotom dzięki
 • utworzeniu jednego punktu dostępu do ujednoliconych danych oraz procesów biznesowych
 • ograniczenie liczby interfejsów dzięki technologicznej standaryzacji komunikacji pomiędzy uczestnikami rynku
 • ujednolicenie zasad dostępu oraz jednoznaczny podział odpowiedzialności
 • gwarancja szybkości przesyłania danych oraz trwałości rozwiązania CSIRE
 • umożliwienie rozwoju nowych usług (np. wprowadzenia taryfy dynamicznej) poprzez ułatwienie dostępu do informacji rynku energii, w tym profili zużycia i produkcji energii elektrycznej
 • pełna implementacja zasady rozdzielenia działalności dystrybucyjnej od sprzedaży energii oraz ujednolicenie sposobu realizacji procesów przez wszystkich uczestników rynku
 • możliwość uzyskania informacji rynku energii dotyczących nowych klientów (wyłącznie po udzieleniu zgody przez nowego klienta) np. w celu przygotowania spersonalizowanych ofert.

Korzyści dla KSE i Operatorów Systemów Elektroenergetycznych to:

 • poprawa efektywności wykorzystania zasobów KSE m.in. poprzez lepsze dopasowanie zużycia energii (popytu) do produkcji (podaży), w szczególności z OZE
 • integracja procesów rynku detalicznego i rynków systemowych z wykorzystaniem danych pomiarowych dostępnych w CSIRE
 • wzrost jakości danych pomiarowych dzięki zastosowaniu jednolitych standardów i benchmarków jakościowych
 • możliwość wykorzystania zagregowanych danych pomiarowych na potrzeby realizacji obowiązków ustawowych.

OIRE umożliwi również dostęp do istotnych danych dotyczących rynku energii elektrycznej między innymi na potrzeby rozwoju nowych usług, prowadzenia prac analityczno-badawczych oraz opracowań dziennikarskich.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Bartłomiej Sawicki