PSE rozstrzygnęły kolejny przetarg na usługi DSR

30 maja 2018, 13:15 Alert
linie energia elektryczna
Linie wysokiego napięcia. Fot. pixabay.com

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły wyniki przetargu na usługę gwarantowanej redukcji zapotrzebowania na moc na lata 2018/2019.

Ogłoszone przez PSE postępowanie dotyczyło świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w ramach programu gwarantowanego. Zainteresowane pomioty mogły składać oferty redukcji zapotrzebowania dla okresu letniego (kwiecień -wrzesień) – pakiet 1 oraz zimowego obejmującego okres październik – marzec (pakiet 2).

W ramach przetargu operator otrzymała kilkanaście ofert w ramach każdego z pakietów, a w postępowaniu wzięło udział 11 podmiotów.

W ramach pakietu letniego i zimowego w programie gwarantowanym oferty złożyły: Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław”, CMC Poland, ArcelorMittal, RE Alloys, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Power Block, Polski Koncern Naftowy Orlen, Enea, PCC Rokita, Enspirion oraz Enernoc. W toku postępowania komisja przetargowa nie rozpatrywała ofert Enei, a klika oferowanych produktów pozostałych oferentów zostało odrzuconych.

Ostatecznie w ramach pakietu letniego przyjęte zostały oferty złożone przez: ArcelorMittal, CMC Poland, Enspirion, Enernoc, Orlenu, PCC Rokita, PGE GiEK, Power Block, RE Alloys oraz ZGH „Bolesław”. W pakiecie letnim najniższą cenę jednostkową za gotowość (54,74 zł/MW) zaproponowała PCC Rokita, a najniższą cenę jednostkową maksymalną za redukcję zapotrzebowania na poziomie 1000 zł/MWh ArcelorMittal, CMS Poland i RE Alloys. Natomiast największą gwarantowaną moc redukcji zaproponował Enspirion – 172 MW.
W ramch pakietu nr 2 przyjęte zostały oferty złożone przez: ArcelorMittal, CMC Poland, Enspirion, PCC Rokita, PGE GiEK oraz RE Alloys. W pakiecie zimowym najniższą cenę jednostkową za gotowość zaproponowała również spółka PCC Rokita (100,3 zł/MW), a najniższą cenę jednostkową maksymalną za redukcję zapotrzebowania – 1000 zł/MWh CMS Poland i RE Alloys. Podobnie jak w przypadku pakietu letniego największą gwarantowaną moc redukcji zaoferował Enspirion – 185 MW

PSE zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na usługi gwarantowanej redukcji zapotrzebowania maksymalnie ok. 175,106 mln zł (netto) z czego na usługę w miesiącach letnich -109,256 mln zł, a zimowych 65,850 mln zł.

CIRE.PL