PSE: Rezerwa zimna ma ograniczony wpływ na ceny energii

6 lipca 2016, 12:15 Energetyka

OŚWIADCZENIE

Linie wysokiego napięcia. Fot. Wikimedia Commons
Linie wysokiego napięcia. Fot. Wikimedia Commons

Polskie Sieci Elektroenergetyczne 

W związku z kierowanymi do PSE S.A. pytaniami dotyczącymi aktywowania usługi IRZ oraz wpływu wytwarzania energii elektrycznej przez źródła objęte tą usługą na ceny energii elektrycznej na rynku bilansującym, PSE S.A. wyjaśniają, co następuje.

Usługa IRZ jest aktualnie świadczona przez następujące źródła wytwórcze: blok nr 1 i blok nr 2 w elektrowni Dolna Odra, blok nr 3 i blok nr 6 w elektrowni Siersza oraz blok nr 8 w elektrowni Stalowa Wola. Źródła te są planowane do pracy w ostatniej kolejności, tzn. po wyczerpaniu możliwości pokrycia zapotrzebowania na moc w KSE za pomocą źródeł wytwórczych uczestniczących w rynku. Należy przy tym wskazać, że  zapotrzebowanie na moc w KSE obejmuje zarówno moc niezbędną do pokrycia zapotrzebowania uczestników rynku na energię elektryczną, jaki i moc ponad to zapotrzebowanie, stanowiącą wymagany poziom rezerwy mocy. Poza wyżej powołaną, bilansową przyczyną aktywowania źródeł wytwórczych świadczących usługę IRZ, występują także aktywacje tych źródeł w celu spełnienia warunków bezpiecznej pracy sieci. Wiążą się one z koniecznością dotrzymywania dopuszczalnych poziomów przepływów mocy w  sieci oraz wymaganych poziomów napięć w poszczególnych lokalizacjach systemu, i mają miejsce w  sytuacjach, gdy spełnienie warunków w tym zakresie nie jest możliwe z wykorzystaniem źródeł wytwórczych uczestniczących w rynku.

Sam fakt wytwarzania energii elektrycznej przez źródła wytwórcze świadczące usługę IRZ nie wpływa na cenę energii elektrycznej na rynku bilansującym (CRO). Zdolności wytwórcze tych źródeł kształtują cenę CRO jedynie w przypadkach, gdy są one niezbędne do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną uczestników rynku. Ogranicza to wpływ usługi IRZ na cenę CRO wyłącznie do przypadków, gdy suma zdolności wytwórczych źródeł uczestniczących w rynku jest mniejsza od zapotrzebowania na energię elektryczną uczestników rynku. Od dnia wdrożenia usługi IRZ, tj. od 1 stycznia 2016 roku, takie przypadki wystąpiły dwukrotnie: 7 stycznia 2016 roku o godzinie 17 oraz 18. Zaobserwowane w ostatnim okresie wahania ceny CRO nie wynikały z aktywowania usługi IRZ. Były one efektem strategii ofertowania wytwórców na rynku bilansującym dla źródeł uczestniczących w rynku bilansującym. Wartości składanych ofert są  publikowane na stronie internetowej PSE S.A. pod adresem: http://www.pse.pl/index.php?modul=21&id_rap=37