PSEW chce wykorzystać środki na transformację i wybudować centrum szkoleniowe dla OZE na Śląsku

7 sierpnia 2019, 18:00 Alert

– Praktycznie każdy element lądowych farm wiatrowych można już wytwarzać w Polsce, a to ważne, ponieważ każde 10 MW wytwarza 61 nowych miejsc. Tylko jedna aukcja, która odbędzie się w tym roku, zgodnie z nowelą OZE da ponad 15 tys. nowych miejsc pracy – powiedział Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej podczas spotkania branżowego z przedstawicielami rządu, Komisji Europejskiej i samorządów na temat transformacji regionów górniczych. PSEW chce także partycypować przy transformacji energetycznej na Śląsku, tworząc tam centrum szkoleniowe mające być kuźnią kadr i zapleczem technicznym sektora wiatrowego w Polsce. 

OZE. Fot. Pixabay
OZE. Fot. Pixabay

PSEW: Aukcje to nowe miejsca pracy

Jego zdaniem przy budowie nowych farm wiatrowych o mocy ponad 2,5 GW może powstać ponad 15 tys. miejsc pracy. Zdaniem Gajowieckiego już teraz, patrząc na koszty nakładów inwestycyjnych, są one niższe w sektorze wiatrowym na lądzie i na morzu niż jeszcze kilka lat temu, ale patrząc już na koszty produkcji energii wg. technologii, to udział krajowych dostaw w całkowitych kosztach produkcji energii w przypadku farm wiatrowych na lądzie wynosi w  Polsce ok. 65 procent.

– Polski rząd planuje, aby na morzu powstało 10 GW mocy do 2040 roku, co wynika z projektu Polityki Energetycznej Polski. Zdaniem PSEW może to być nawet 24 GW, licząc jednak razem z możliwością budowy także farm lądowych obok morskich farm wiatrowych. Jeśli nie pójdziemy dalej z wiatrem, na lądzie liczba miejsc pracy będzie się kurczyć i trudnym będzie, aby w to w kraju powstały elementy morskich farm wiatrowych – przestrzegł.

Wiatrowe Centrum szkoleniowe na Śląsku

Projekt Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), które jest członkiem platformy „Coal Regions in Transition”, przewiduje utworzenie na Śląsku Centrum Szkoleniowego dla osób zamieszkujących ten region, m.in. inżynierów i specjalistów. Dzięki zdobytym umiejętnościom i certyfikatom, osoby zyskają możliwości zatrudnienia przy budowie, eksploatacji i konserwacji instalacji OZE oraz sieci dystrybucji energii w Polsce i na świecie. Realizacja inwestycji zapowiadanej przez PSEW, której koszt szacowany jest na kilka milionów euro, rozpoczęłaby się w 2020 roku i zakończyła w ciągu trzech lat.

Plany rozwoju OZE wspiera także Ministerstwo Energii. Maciej Kapalski z ministerstwa odczytał list ministra energii, Krzysztofa Tchórzewskiego, skierowany do uczestników spotkania. – Ministerstwo wspiera powstanie centrum szkoleniowego i rozwoju OZE. Rozwijanie tego sektora będzie miało wpływ na Śląsk, a dzięki temu region zyska przewagę konkurencyjną na rynku pracy. Powstanie także niemal nieograniczony dostęp do wykwalifikowanej kadry. Tradycyjny region przemysłowy, taki jak Śląsk, będzie innowacyjny, co koresponduje z Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku, gdzie ujęto wzrost OZE, bez pomijania innych źródeł OZE – podkreślił Tchórzewski w odczytanym liście.

– Ministerstwo Energii wspiera wszystkie projekty, które służą rozwojowi gospodarczemu, oraz rozwojowi nauki i technologii. Projekt przewiduje utworzenie na Śląsku centrum szkoleniowego ukierunkowanego na rozwój nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii i jej praktyczną implementację do gospodarki krajowej. Będzie to zauważalne w Polsce, ale szczególnie zauważalne będzie na Śląsku, który historycznie był obszarem dotkniętym przemianami gospodarczymi lat 90-tych — powiedział Maciej Kapalski z Departamentu Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej.

Gajowiecki podkreślił, że zgodnie z tą inicjatywą należy przekwalifikować pracowników z regionu Śląska, a środki na ten cel mogą pochodzić z funduszu Coal Region in Transition. Gajowiecki podkreślił, że w ramach tego funduszu, PSEW będzie zabiegać o środki na projekt budowy infrastruktury centrów szkoleniowych, dofinansowanie budowy Centrum Szkoleń na Śląsku i współpracę z firmami w sektorze wiatrowym. Zakres szkoleń dotyczy kwestii technicznych, takich jak trening bezpieczeństwa, trening techniczny, naprawa łopat wiatraka i inne szkolenia specjalistyczne. W rezultacie gwarantowane będzie zatrudnienie w branży OZE i wiatrowej oraz eksport usług poza granice Polski. Beneficjentem będzie branża wiatrowa i spółki dystrybucji, w tym spółki z udziałem Skarbu Państwa. Dodał, że podobne centrum działa już w Szczecinie na terenie dawnej Stoczni Szczecińskiej.

Przedstawiciel Ministerstwa Energii zauważył, że dzięki projektowi Centrum Szkoleniowego inżynierowie i specjaliści zyskają przewagę konkurencyjną na rynku pracy, a do tego podmioty gospodarcze, zajmujące się rozwojem OZE, będą miały nieograniczony dostęp do wykwalifikowanej kadry.

– Cieszy to, iż projekt Centrum Szkoleniowego pokazuje, iż tradycyjny rejon gospodarczy, jakim jest Śląsk, jest też innowacyjny. Inicjatywa ta koresponduje z projektem Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, zakładającym wzrost znaczenia OZE, bez pomijania innych sektorów energetyki — dodał Maciej Kapalski.

Przed regionami, zależnymi od tradycyjnej energetyki, otwiera się szansa na pozyskanie środków unijnych na przeprowadzenie strukturalnych zmian. Nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen deklaruje gotowość do wyasygnowania funduszy dla regionów takich jak Śląsk na programy umożliwiające lokalnym społecznościom znalezienie zatrudnienia w nowych, perspektywicznych gałęziach przemysłu m.in. w sektorze energetyki odnawialnej.

PSEW/Bartłomiej Sawicki