PSG: Gaz jest najlepszą alternatywą dla stałych paliw kopalnych

11 czerwca 2024, 12:45 Alert

Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa powiedział, że spółka może pomóc w przyszłości ustabilizować sektor energetyczny poprzez dostarczenie zeroemisyjnego biometanu, za pomocą istniejącej sieci dystrybucyjnej.

Robert Więckowski w trakcie IX Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego. Źródło: PSG

Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa, podczas IX Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego, powiedział, że spółka jest gotowa stać stabilizatorem rynku energii.

– Polska Spółka Gazownictwa jest z jednej strony gotowa dalej przyłączać nowych klientów do sieci dystrybucyjnej, a w przyszłości przesyłać nią zeroemisyjny biometan, który jest odnawialnym źródłem energii, niezależnym zarówno od słońca, jak i od wiatru, i tym samym stać się stabilizatorem dla całego rynku energii. Jesteśmy także gotowi na to, jeśli takie będą decyzje unijne, żeby zasilać paliwem gazowym kogeneracje w gminach, które będą produkowały zarówno prąd, jak i ciepło dla okolicznych mieszkańców. Dzięki temu emisyjność sektora ciepłowniczego w naszym kraju może się znacznie zmniejszyć. My jesteśmy gotowi pójść zarówno jedną, jak i drugą drogą – powiedział prezes Więckowski.

Trwająca transformacja energetyczna zakłada osiągnięcie przez kraje Unii Europejskiej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Biometan ma być alternatywą dla emisyjnych paliw używanych m.in. w ciepłownictwie.

Polska Spółka Gazownictwa / Marcin Karwowski

Hinc: Gaz-System stawia na dywersyfikację i gazy odnawialne