PSG i Gaz-System bliżej uporządkowania infrastruktury gazowej

1 grudnia 2016, 12:40 Alert

30 listopada 2016 r. Polska Spółka Gazownictwa oraz Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System podpisały list intencyjny w sprawie zamiaru realizacji projektu uporządkowania infrastruktury systemu przesyłowego i dystrybucyjnego.

Jak informują spółki list jest kolejnym krokiem w procesie regulowania statusu sieci gazowych w Polsce. Wcześniej, 29 czerwca br. spółki podpisały memorandum w sprawie oceny możliwości przejęcia obiektów systemowych.

Magazyn gazu Kosakowo. Fot. PGNIG.
Magazyn gazu Kosakowo. Fot. PGNIG.

W dokumencie obie firmy potwierdzają kontynuację współpracy w zakresie przeglądu infrastruktury gazowej pod kątem funkcji przesyłowych i dystrybucyjnych. Określają również ramy ewentualnych przyszłych transakcji.

W pierwszym etapie projektu PSG miałby zakupić od Gaz-Systemu wybrane segmenty systemu przesyłowego oraz stacje gazowe. Dokonana zostałaby także analiza elementów infrastruktury, którą Gaz-System zakupi od PSG.

Po spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków planowana jest transakcja, która nastąpi w 2017 roku.

Gaz-System/CIRE.pl