PSL występuje w obronie starych zapisów ustawy o OZE

12 maja 2016, 11:15 Alert

(Gramwzielone.pl)

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, wczoraj, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wezwał do przeprowadzenia wysłuchania publicznego na temat propozycji zmian w ustawie o OZE, które przedstawiło Ministerstwo Energii.

Wysłuchanie publiczne w zakresie prac nad ustawą o OZE miało już miejsce ponad rok temu – przed decydującą fazą procedowania przyjętej w dniu 20 lutego 2015 r. ustawy o OZE. Wówczas argumenty branży i zwolenników rozwoju OZE przedstawiane podczas wysłuchania, w tym dotyczące konieczności wprowadzenia korzystnych zasad sprzedaży energii z mikroinstalacji OZE, nie przemówiły do rządu i Platformy Obywatelskiej. Podczas głosowania nad tzw. poprawką prosumencką w ustawie o odnawialnych źródłach energii, wprowadzenie korzystnych zasad sprzedaży energii z mikroinstalacji w ramach systemu taryf gwarantowanych poparły jednak pozostałe partie, w tym PiS. Dzięki temu taryfy gwarantowane wpisano do ustawy o OZE.

Teraz jednak rząd chce zrezygnować z systemu taryf gwarantowanych i wprowadzić szereg modyfikacji w kluczowych regulacjach dla rynku OZE. Jednocześnie branża sygnalizuje brak konsultacji społecznych na temat rządowych propozycji.

Wczoraj w Sejmie PSL zapowiedział zgłoszenie wniosku o wysłuchanie publiczne, które może być okazją do przedstawienia argumentów za i przeciw proponowanym regulacjom.

– Zamieszanie przy ustawie o OZE powoduje, że entuzjazm do inwestowania niestety spada. Jest duża niepewność wśród tych, którzy chcieli zostać prosumentami. Zanim weszła w życie na dobre energetyka obywatelska, to została już przyduszona i trudno będzie jej złapać oddech. Ta stabilność prawa i to, że wiele samorządów i wielu obywateli już zainwestowało, bo myślało, że za chwilę wejdzie dobry przepis, który gwarantuje im zwrot poniesionych nakładów, a te zmiany, które teraz są wprowadzane, po prostu to uniemożliwiają – tak sytuację na rynku OZE podsumował Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, podczas obywającego się wczoraj posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej.

Szef PSL zauważył, że „projekt de facto napisany w Ministerstwie Energii został skierowany ścieżką poselską bez żadnych konsultacji, bez skierowania do rady dialogu społecznego, bez oszacowania skutków regulacji”, co jest wymogiem procedowania propozycji ustaw w przypadku projektów przygotowywanych przez rząd.

Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że wysłuchanie publiczne „jest jedyną możliwością, aby głos obywateli był słyszany i słuchany”.

Obecny na wczorajszym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej b. premier i minister gospodarki Waldemar Pawlak określił nowe propozycje Ministerstwa Energii zakładające rezygnację z systemu taryf gwarantowanych i wprowadzenie w ich miejsce systemu opustów jako próbę „zduszenia systemu prosumenckiego”.