TAG: Ustawa o OZE
– Polski ustawodawca powinien jak najszybciej wprowadzić definicję prosumenta wirtualnego do prawnego porządku krajowego w celu […]
PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, uruchomiła nową elektrownię fotowoltaiczną PV Lesko w województwie podkarpackim.
Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt zmiany rozporządzenia dot. obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej na […]
Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej dąży do decentralizacji i demokratyzacji systemu energetycznego, w którym będzie mógł […]
Minister energii Krzysztof Tchórzewski ocenia, że regulacje dotyczące rozwoju morskiej energetyki wiatrowej powinny być raczej uwzględnione w […]
Ministerstwo Energii i rząd w pracach nad nowelizacją ustawy o OZE pokazały racjonalne podejście i otwartość na argumenty, projekt nie zawiera […]
Aukcje na moce odnawialne odbędą się dopiero po nowelizacji ustawy – wynika z zapowiedzi przedstawiciela ministerstwa energii.
Idą zmiany, od wielu miesięcy oczekiwane – tak powitał uczestników XIII Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej […]
W Krynicy odbyło się XXVIII Forum Ekonomiczne. Wśród tematów paneli poświęconych energetyce dominowały rosnąca presja polityki klimatycznej […]
Do 3 września potrwa rejestracja chętnych do udziału w  Zielonych Aukcjach – symulacji aukcji OZE i zgłaszanie projektów. Uczestnictwo w […]
Ujednolicenie podatków od wiatraków wprowadzone nowelizacją ustawy o OZE nie spowodują strat finansowych dla gmin. Kompromis między samorządami […]
O potrzebie szybkich decyzji w sprawie farm wiatrowych mówi portalowi BiznesAlert.pl Michał Kaczerowski, prezes Ambiens.
Andrzej Kaźmierski z Departamentu Energetyki Odnawialnej w Ministerstwie Energii wystąpił na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2018 […]
Dwa morskie projekty wiatrowe Polenergii – Bałtyk II i Bałtyk III (o zakładanej mocy 600 MW każdy) są gotowe do przygotowania projektu […]
– Nowelizacja ustawy o OZE może wpłynąć na rozwój energetyki odnawialnej, ale nie stwarza ona stabilnego środowiska prawnego, ponieważ […]