Komisja senacka zaproponuje zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii

23 listopada 2021, 14:00 Alert
senat
Senat RP. Fot. Wikipedia

Komisja nadzwyczajna ds. klimatu zarekomenduje Senatowi odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Może to oznaczać, że zasady rozliczania fotowoltaiki na podstawie net-billingu nie wejdzie w życie w przyszłym roku – podaje Strefa Biznesu.

Senatorowie krytycznie ocenili rozpatrywaną nowelizację ustawy o OZE. Stwierdzili, że nie realizuje ona założeń unijnej dyrektywy RED2 z 11 grudnia 2018 roku w kwestiach promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

– Nowelizacja ogranicza możliwości rozwoju branży fotowoltaicznej i zmienia sposób rozliczenia za energię elektryczną na niekorzystny dla prosumentów. Tryb pracy nad nowelizacją nie umożliwiał merytorycznej dyskusji i uwzględnienia uwag ekspertów, organizacji społecznych czy interesariuszy z powodu braku konsultacji społecznych. W ustawie przewidziano zbyt krótki okres przejściowy, mimo że przepisy unijne pozwalają na znacznie dłuższe wprowadzanie nowych rozliczeń – czytamy w argumentacji.

Komisja senacka zarekomendowała więc odrzucenie projektu, ale jednocześnie podjęła uchwałę o inicjatywie ustawodawczej wprowadzającej m.in. system net-meteringu 1:1. Oznacza to, że prosument będzie mógł się rozliczać w stosunku ilościowym.

Senat/Strefa Biznesu/Jędrzej Stachura

Rozporządzenie na potrzeby offshore może zostać podpisane w tym tygodniu