PGE Energia Odnawialna oddała do użytku kolejną farmę wiatrową

3 września 2020, 14:45 Alert

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, uruchomiła nową elektrownię fotowoltaiczną PV Lesko w województwie podkarpackim.

Farma fotowoltaiczna Lesko, PGE. Fot. PGE Energetyka Odnawialna
Farma fotowoltaiczna Lesko, PGE. Fot. PGE Energetyka Odnawialna

O inwestycji

Jednomegawatowa inwestycja składa się z blisko 3 tysięcy paneli, każdy o mocy 350 W, zamontowanych na powierzchni 2 ha.
W tym roku zostaną otwarte jeszcze trzy tego typu elektrownie słoneczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z wyprowadzeniem mocy., tj.: PV Bliskowice w województwie lubelskim oraz PV Lutol1 i PV Lutol2 w województwie lubuskim. Jest to możliwe dzięki zwycięstwu projektów PGE Energia Odnawialna w ubiegłorocznej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW.

Elektrownia fotowoltaiczna PV Lesko została wyposażona w panele monokrystaliczne. To obecnie najbardziej wydajna i efektywna technologia, dominująca na rynku. Sprawność tego typu ogniw szacuje się na poziomie 18-20 procent. Mogą one produkować energię elektryczną niezależnie od pogody, nawet przy niskim poziomie naświetlenia, w warunkach typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce.

– Uruchomienie czterech jednomegawatowych instalacji fotowoltaicznych, których roczna produkcja na poziomie 4 tys. MWh pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 2700 gospodarstw domowych to dopiero początek naszych inwestycji słonecznych.

Projekty PV PGE

Celem realizowanego przez Grupę Kapitałową PGE Programu PV jest zbudowanie w ciągu dekady instalacji PV o łącznej mocy nawet 2,5 GW i  umocnienie się na pozycji lidera rynku OZE w Polsce – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

– Będą to zarówno jednomegawatowe projekty podobne do uruchamianej dzisiaj elektrowni PV Lesko, jak i znacznie większe przedsięwzięcia realizowane na gruntach własnych Grupy, dzierżawionych od prywatnych właścicieli, samorządów, instytucji kościelnych, a także na gruntach spółek skarbu państwa, takie jak np. PV Jeziórko – mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna, dodając, że PGE pozyskała już tereny pozwalające na wybudowanie elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy około 1000 MW.

Realizowany w podkarpackiej gminie Grębów, na blisko 152 ha rekultywowanych gruntów poeksploatacyjnych spółki Siarkopol Tarnobrzeg projekt PV Jeziórko polega na budowie jednej z największych w Polsce farm fotowoltaicznych. Do końca 2022 r. powstanie tam inwestycja o mocy 77 MW i rocznej produkcji na poziomie ponad 77 tys. MWh. Obecnie trwają tam badania środowiskowe.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 2 farmy fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2323,1 MW.

PGE Energia Odnawialna/Bartłomiej Sawicki