Gajowiecki: Próbna aukcja OZE już we wrześniu

31 sierpnia 2018, 16:45 Energetyka

Do 3 września potrwa rejestracja chętnych do udziału w  Zielonych Aukcjach – symulacji aukcji OZE i zgłaszanie projektów. Uczestnictwo w symulacji pozwoli dopracować optymalną strategię licytowania w rzeczywistych aukcjach, które zapowiada Ministerstwo Energii.

Symulacja aukcji to wspólny projekt Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, firmy doradczej PwC i kancelarii K&L Gates. Dzięki wiedzy zdobytej w trakcie próbnych aukcji inwestorzy będą mogli odpowiednio przygotować się do rzeczywistego procesu udziału w aukcji OZE.

Przyjęty w ustawie o OZE system wsparcia zdefiniuje poprzez aukcje grono uczestników rynku, którzy skorzystają ze wsparcia przez najbliższe lata. Aby znaleźć się wśród zwycięzców aukcji oraz zmaksymalizować swoje zyski, uczestnicy będą musieli wskazać optymalną cenę energii elektrycznej ze swoich projektów.

„Aukcje OZE zadecydują o tym, które projekty, przygotowywane przez deweloperów przez wiele lat, zakończą się sukcesem, a które przejdą do historii. Aby wsiąść do tego pociągu i jednocześnie zająć najlepsze miejsce wymagana jest od uczestników optymalna strategia licytowania, w której formowaniu pomoże symulacja aukcji” – mówi Jan Biernacki, ekspert Grupy Energetycznej w PwC.

Zgodnie z czerwcową nowelizacją ustawy o OZE, mechanizmem stymulującym rozwój polskiego rynku odnawialnych źródeł energii, a w efekcie zbliżającym Polskę do wypełnienia celów UE w zakresie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej – są aukcje OZE. Zgodnie z zapisami ustawy, aukcje mają wyłonić nowe źródła produkujące prawie 14 TWh zielonej energii rocznie, o szacunkowej mocy 2,5 GW. Wartość wsparcia dla nich szacowana jest na kilkanaście miliardów złotych.

W aukcjach, na podstawie oferowanych przez producentów energii cen, wyłonione zostaną najbardziej konkurencyjne instalacje i to one uzyskają 15-letnie wsparcie gwarantowane. Projekty będą rywalizować w różnych „koszykach” technologicznych, co pozwoli na zapewnienie zdywersyfikowanego rozwoju mocy OZE. Szacuje się, iż wsparcie otrzyma prawie 1GW nowej mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych na lądzie, około 900MW instalacji fotowoltaicznych i kilkaset MW innych instalacji odnawialnych.

„W dobie rosnącego zapotrzebowania na energię warto postawić na zrównoważony, zdywersyfikowany miks energetyczny kraju. Z analiz PSEW wynika, że tylko takie podejście pozwoli utrzymać niezagrożone dostawy prądu zarówno dla domów, jak i dla firm, także po 2021 roku, kiedy przestaną być użytkowane przestarzałe bloki konwencjonalne. Rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i morzu umożliwi Polsce wywiązanie się z zobowiązań dekarbonizacji energetyki wynikających z Pakietu Zimowego” – mówi Janusz Gajowiecki, prezes zarządu PSEW.

Rejestracja zainteresowanych ruszyła 21 sierpnia br. na portalu zieloneaukcje2018.pl, na którym będzie można również znaleźć szczegółowe informacje dotyczące symulacji. Projekty można zgłaszać do 3 września. Sama symulowana aukcja odbędzie się w dniach 4-9 września, a wyniki zostaną ogłoszone 13 września, podczas specjalnego seminarium.

Podczas tego seminarium przedstawiciele PwC, K&L Gates omówią wyniki symulacji. Przedstawione zostaną  też m.in. interpretacje URE dotyczące szczegółów aukcji OZE, strategie budowania oferty cenowej w aukcji. Dodatkowo firma Axpo przedstawi wyniki ankiety przeprowadzonej w pierwszej połowie sierpnia pośród inwestorów zainteresowanych udziałem w aukcjach energii. Niektóre zagadnienia zostaną omówione szerzej – m.im. możliwości rozliczeń projektów wybranych na drodze aukcji i alternatywy dla projektów nie biorących w nich udziału, a także wpływ profilu produkcji źródła energii na jego przychody. Popularne w ostatnim czasie Corporate PPA nie musi być jedyną alternatywą dla aukcji. Przy obecnych poziomach rynkowych zwykłe umowy PPA podpisywane ze spółkami obrotu mogą umożliwiać powstanie projektów oraz oferować stabilność przychodów.

Symulacja została przygotowana na podstawie warunków, przewidzianych w ustawie o OZE. Mechanizm przewiduje zachowanie pełnej anonimowości uczestników.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej