PTECC: Trójmorze i USA ma razem inwestować w 5G, cyberbezpieczeństwo oraz wodór

23 września 2021, 17:45 Alert

– USA i kraje Trójmorza oraz nowi partnerzy z Bałkanów rozmawiali o pogłębieniu współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa, 5G oraz wodoru. – chcemy włączenia wodoru jako kolejnego obszaru współpracy Trójmorza. Jego zdaniem warto stworzyć dodatkową grupę roboczą Trójmorza poświęconą temu zagadnieniu – mówił Paweł Jabłoński odpowiedzialny za tę inicjatywę w ministerstwie spraw zagranicznych RP.

Paweł Jabłoński na PTECC. Fot. Wojciech Jakóbik
Paweł Jabłoński na PTECC. Fot. Wojciech Jakóbik

Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych pełnomocnik do spraw Inicjatywy Trójmorza, wystąpił na konferencji Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej PTECC.

– Chcę podkreślić trzy obszary współpracy zostaną znacząco wzmocnione w nadchodzących miesiącach. Pierwsza to cyberbezpieczeństwo, także w energetyce. Wykracza daleko poza sferę cyfrową i dotyczy każdej nowoczesnej infrastruktury. Postrzegamy nasz region za szczególnie wrażliwy na ataki mogące zakłócić pracę takiej infrastruktury i całej gospodarki – ocenił Jabłoński.

– Kolejny obszar to wodór. Jestem bardzo zadowolony, że to paliwo było jednym z najbardziej omawianych tematów konferencji – powiedział Jabłoński. – Dlatego chcemy włączenia wodoru jako kolejnego obszaru współpracy Trójmorza. Jego zdaniem warto stworzyć dodatkową grupę roboczą Trójmorza poświęconą temu zagadnieniu.

– W celu przekształcenia naszego regionu Trójmorza w hub smart mobility potrzebujemy odpowiednich rozwiązań, czyli 5G w technologii od zaufanych dostawców – dodał Jabłoński. – Powinny być rozwijane przez firmy z naszego regionu albo przynajmniej z ich udziałem. Ich oferta nie jest gorsza od firm z innych krajów, które chcą współpracować. Chcemy pracować z partnerami, którzy myślą podobnie, a przy tym rozwijać własny potencjał w tym zakresie – mówił minister na konferencji Partnerstwa Transatlantyckiego.

– PTECC to teraz narzędzie działania. Osiągnęliśmy konsensus co do oświadczenia o zasadach w oparciu, o które będziemy pracować dalej. Przyjęliśmy dodatkowych członków: Kosowo i Serbię. Nasze grupy robocze przedstawią plany działania oparte o nasze rozmowy tutaj – wyliczała sekretarz energii USA Jennifer Granholm.

– Planujemy ćwiczenia cyberbezpieczeństwa i modelowanie transformacji energetycznej. Niektórzy z uczestników naszej dyskusji apelowali o to – mówiła Granholm. Amerykanie mają pomóc innym krajom tworzyć miksy energetyczne pozwalające dekarbonizować gospodarki. – Zapraszam do konsorcjum bezpieczeństwa energetycznego z udziałem USA.

– Ta idea zaczęła się od wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. Teraz jest wzbogacona o aspekt klimatu oraz wysokich ambicji transformacji energetycznej. Jestem zadowolony, że dzieje się to w Polsce – mówił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. – Należy odpowiedzieć na pytanie o to jak włączyć plany walki ze zmianami klimatu do naszych rozmów w PTECC w ramach zabiegów o bezpieczeństwo energetyczne z udziałem energetyki jądrowej – dodał.

Wojciech Jakóbik